miniatura

W Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 11 listopada 2022 roku rozdano Laury Ziemi Cieszyńskiej. W gronie nagrodzonych znalazły się osoby związane z diecezją cieszyńską.

Honorowe Złote Cieszynianki otrzymali pomysłodawca i inicjator Muzeum Drukarstwa w Cieszynie Karol Franek oraz Włodzimierz Szturc – urodzony w Wiśle luteranin, historyk literatury, dramaturg i teatrolog, reżyser, pisarz i publicysta, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

Natomiast Srebrnymi Cieszyniankami uhonorowano czworo ewangelików.

Karina Wowry – z wykształcenia teolożka ewangelicka, pastorowa w Ustroniu, gdzie wraz z mężem ks. Piotrem Wowry założyła Stowarzyszenie Ewangelickie Maria-Marta. Była także nauczycielką religii ewangelickiej w szkołach podstawowych. Jest współautorką podręczników do religii, pomocy katechetycznych oraz autorką książek dla dzieci. Przez lata organizowała Festiwale Dziecięce w ustrońskim amfiteatrze. Była organizatorką wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, założyła też Diakonijne Koło Samarytanin. Po śmierci męża dokończyła dzieło otwarcia muzeum jego imienia, które może pochwalić się m.in. licznymi eksponatami związanymi z historią luteranizmu. Karina Wowry czynnie uczestniczy w wielu lokalnych wydarzeniach.

Ryszard Milli – członek rady parafialnej ewangelickiej parafii w Jaworzu. Od ponad 50 lat jest członkiem jaworzańskiego chóru parafialnego. W latach 1994-2015 pełnił funkcję jego prezesa. Jest inicjatorem zapoczątkowanych w 2005 roku Koncertów Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej, które odbywają się co roku w amfiteatrze w Jaworzu. Prowadził wiele koncertów na rzecz lokalnego środowiska.

Henryka Szarzec – zaangażowana parafianka z Cisownicy. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – filii w Cieszynie, a także Studium Metodyczno-Przedmiotowego z zakresu nauczania początkowego. Wraz z bratem wyremontowała budynek wybudowany na przełomie XVIII/XIX wieku, w którym utworzona została Izba Pamięci Jury Gajdzicy „Gajdzicówka”. Wykorzystując zgromadzone artefakty, pamiątki oraz wiedzę na temat minionych lat, prowadzi wiele prelekcji i spotkań. Przyczyniła się do nadania Szkole Podstawowej w Cisownicy imienia Jury Gajdzicy, powołania Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy oraz Małej Książnicy Cisownickiej.

Anna Orawska – pochodzi ze Strumienia, pełniła funkcję kościelnej w ewangelickiej parafii w Drogomyślu, jest aktywnym członkiem wielu organizacji w tej miejscowości, m.in. wieloletnią przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Drogomyślu. Zasiada w radzie sołeckiej, jest inicjatorką wielu wydarzeń społeczno-kulturalnych.

Wręczono także dwie odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które na wniosek Macierzy Ziemi Cieszyńskiej otrzymali historyczka i przewodniczka beskidzka, emerytowana nauczycielka, członkini synodu diecezji cieszyńskiej Władysława Magiera z Cieszyna oraz proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu ks. Karol Macura. Również na wniosek Macierzy Ziemi Cieszyńskiej złoty medal „Zasłużonego dla Województwa Śląskiego” otrzymał rusznikarz Jerzy Wałga, członek parafii cieszyńskiej.

„Zwiastun Ewangelicki” 23/2022