miniatura

W dniach 22-25 września 2022 r. parafia ewangelicka w Rybniku była gospodarzem XXIII Zjazdu Przewodników Ewangelików. Nad organizacją i przebiegiem spotkania czuwali Dariusz Wantulok oraz Ewa Gatnar.

W pierwszym dniu przewodnicy zwiedzali ewangelicki kościół apostołów Piotra i Pawła z 1791 r. w Rybniku. Następnie udali się na spacer po Rybniku i odwiedzili m.in. I LO im. Powstańców Śląskich, które w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia. Po zabytkowym budynku oprowadzał jego dyrektor Tadeusz Chrószcz. Pierwszym maturzystą tej szkoły był kardynał Bolesław Kominek, który położył wielkie zasługi dla polsko-niemieckiego pojednania. Następnie przewodnicy przeszli reprezentacyjną ul. Kościuszki do katolickiej bazyliki, o której opowiadał proboszcz ks. Marek Bernacki. Kościół ten posiada najwyższe wieże na Górnym Śląsku, a z jednej roztacza się panorama m.in. na Beskid Śląski, masyw Pradziada w Sudetach i Górę Świętej Anny. Zwiedzanie Rybnika zakończono w zabytkowej kamienicy Świerklaniec w centrum miasta.

Drugiego dnia przewodnicy udali się do Rud. Po zespole klasztorno-pałacowym i po parku oprowadziła ich Aleksandra Klich-Siewiorek współautorka przewodnika po tym obiekcie i redaktorka naczelna „Wysokich Obcasów”. Nowoczesne multimedialne wystawy w oryginalnych pokopalnianych obiektach Zabytkowej Kopalnii Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu pokazywała pasjonatka lokalnej historii Małgorzata Płoszaj, która przybliżyła również historię rybnickiej gminy żydowskiej. Ostatnim punktem tego dnia był najstarszy obiekt Wodzisławia Śląskiego, czyli kościół ewangelicki Świętej Trójcy, który przed 1810 r. należał do zakonu franciszkanów. Z dziejami parafii zapoznał przewodników proboszcz ks. Daniel Ferek oraz historyk amator Marian Scheithauer.

Trzeciego dnia uczestnicy zjazdu udali się do Raciborza, Rozumic i Ściborzyc Wielkich. W Raciborzu grupa zwiedziła gotycką kaplicę zamkową, a potem udała się do kaplicy cmentarnej przy ul. Starowiejskiej, w której dziś odbywają się nabożeństwa raciborskich ewangelików. Z historią nieistniejącego kościoła ewangelickiego, zniszczonego w 1945 r. przez wojska radzieckie, a w latach 60. XX wieku ostatecznie rozebranego, zapoznał uczestników Dariusz Wantulok, a Słowo Boże rozważała diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Z kolei w Rozumicach obejrzeli ruiny ewangelickiego kościoła. Wieś do 1945 r. była zamieszkała w większości przez ewangelików, a ostatni rozumicki pastor Arnold Hitzer należał do Kościoła Wyznającego. W Ściborzycach Wielkich, miejscowości, otoczonej z trzech stron terytorium Czech, istnieje parafia ewangelicka, która przed wojną była filiałem parafii w Rozumicach.

W niedzielę uczestnicy spotkania wzięli udział w nabożeństwie w kościele w Rybniku, które prowadził proboszcz ks. Mirosław Sikora. W jego trakcie wspomniano zmarłych przewodników ewangelików, a śpiewała Joanna Szczepankiewicz-Battek. Uczestnicy zjazdu zadecydowali, że kolejny zjazd odbędzie się w Warszawie.

D.W., E.G.

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2022