miniatura

Druga edycja Cithara Sanctorum Silesia. Festiwal muzyczny im. Jerzego Trzanowskiego odbędzie się w tym roku w Cieszynie, Bielsku-Białej, Wiśle i Jaworzu. Rozpoczyna się 9 października i w każdy weekend, aż do 29 października czeka na uczestników wiele wspaniałych wydarzeń, na które złożą się spotkania, wystawy, spacery tematyczne oraz koncerty.

Program festiwalu

 

9 października (niedziela)
godz. 16.00

Książnica Cieszyńska w Cieszynie, ul. Mennicza 46

Jolanta Sztuchlik, Cithara sanctorum w domach cieszyńskich ewangelików

godz. 17.00

Wystawa „Monumentalne oprawy śpiewnika Jerzego Trzanowskiego Cithara Sanctorum ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”

godz. 18.00

Kościół Jezusowy w Cieszynie, plac Kościelny 6

Hławiczkowie – kompozytorzy cieszyńscy

Ewelina Bachul – organy oraz Wyższobramski Chór Kameralny (dyr. Piotr Sikora)

W programie utwory organowe i chóralne Karola i Adama Hławiczków   

 

15 października (sobota)

godz. 18.00

Wisła, Kościół Apostołów Piotra i Pawła

Żywot człowieczy według Reja, czyli człowiek między ziemią a rajem

Katarzyna Wiwer – sopran, Henryk Kasperczak – lutnia

W programie muzyka renesansowa oparta na kanwie tekstów z Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja

 

16 października (niedziela)

godz. 17.00

Jaworze, Kościół Ewangelicko-Augsburski, plac Kościelny 25

Modlitwy biblijnych kobiet

Kolegium Muzyki Ewangelickiej: Blanka Dembosz-Tondera, Katarzyna Wiwer – soprany, Zofia Trystuła-Hovhannisyan – duduk, cymbały, Adrianna Kafel – viola da gamba, Wassim Ibrahim – lutnia arabska, Paweł Solecki – flety, duduk, instr. perkusyjne

W programie pieśni z „Kancjonału” Jakuba Lubelczyka oraz z „Hymnów biblijnych” Jakuba Gembickiego 

 

21 października (piątek)

godz. 18.00

Ustroń, kościół ap. Jakuba, plac ks. Kotschego 4

B-A-C-H           

Julian Gembalski – organy

W programie twórczość organowa oparta na motywie b-a-c-h

 

22 października (sobota)

godz. 18.00

Kościół Jezusowy w Cieszynie, plac Kościelny 6

Jezu, ma radości

Capella Augustana pod dyr. Andrzeja Zawiszy

W programie: motet Jesu, meine Freude w muzycznych opracowaniach Dietericha Buxtehudego i Johanna Sebastiana Bacha

 

23 października (niedziela)

godz. 18.00

Willa Sixta (Galeria Bielska BWA), Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11

Klawesyn – ars antiqua & ars nova

Claveduo: Anna Huszczo i Joanna Solecka – klawesyny

W programie prawykonanie utworu Juliana Gembalskiego oraz kompozycje Marcina Mielczewskiego

 

26 października (środa)

godz. 17.00

Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn, ul. Regera 6

Spotkanie Szersznikowskie: Jan Paweł Borowski, Jerzy Trzanowski – postać i epoka

 

29 października (sobota)

godz. 15.00

Spacer śladami bielskich i bialskich ewangelików

Spacer z przewodnikiem PTTK Katarzyną Sylwestrzak, spotkanie przy kościele Marcina Lutra w Białej (ul. Staszica 2)

godz. 18.00

Bielsko-Biała, Kościół Zbawiciela, pl. Lutra 12

Warownym Grodem jest nasz Bóg

Michał Białko – organy, Dawid Rudnicki – trąbka

W programie muzyka organowa oparta na temacie Ein feste Burg ist unser Gott


Cithara Sanctorum  Silesia imiena Jerzego Trzanowskiego to idea prezentacji muzyki we wnętrzach sakralnych, choć nie tylko, w kontekście historycznym Ziemi Cieszyńskiej i w odwołaniu do tradycji zbioru śpiewów nabożnych i kościelnych Cithara sanctorum, od którego festiwal bierze nazwę, a którego autor, Jerzy Trzanowski, ewangelicki ksiądz, twórca pieśni kościelnych, urodził się pod koniec XVI wieku w Cieszynie. Ambitna i interesująco dobrana muzyka nawiązuje do tradycji ziemi śląskiej i jej związków z tą postacią, zwaną bardem trzech narodów (Polski, Czech, i Słowacji), a czasem również słowiańskim ­Lutrem.

Główną ideą, wyróżniającą ten festiwal spośród innych, jest czerpanie z tradycji muzycznej kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ks. Jerzy Trzanowski (1592–1637), duchowny na Śląsku Cieszyńskim, pisarz religijny pozostawił po sobie, jako największe swe dzieła, następujące pozycje: Ody łacińskie (Brzeg 1629), Phiala adoramentorum (Czara modlitw) z 1635 r., a przede wszystkim w 1636 r. zbiór Cithara sanctorum (Pieśni duchowe), kancjonał napisany w dialekcie morawskim, zawierający 412 pieśni. Doczekał się on ok. 150 wydań. Jerzy Trzanowski, jego postać i dzieła, są znane i żywe w pamięci mieszkańców regionu po obu stronach Olzy, ma swoje pomniki w Liptowskim Mikulaszu oraz w Cieszynie. Festiwal muzyczny Cithara Sanctorum ­Silesia, którego repertuar w przeróżny sposób nawiąże do tego autora, szeroko czerpiąc z tradycji muzyki ewangelickiej, jest nie tylko świętem muzyki, ale też okazją do celebrowania nowych brzmień w niecodziennych kontekstach. W czasie jego trwania odbędzie się 7 koncertów, a także wystawa i wykład w Książnicy Cieszyńskiej oraz spotkanie w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ramach Spotkań szersznikowskich poświęcone postaci i epoce Trzanowskiego.

Zapraszamy na koncerty i inne wydarzenia do Cieszyna, Wisły, Ustronia, Jaworza i Bielska-Białej.

Fundacja Kulturalny Szlak jest również organizatorem festiwali Barok na Spiszu, Muzyka nad Zdrojami w Szczawnicy, Muzyczne Majówki w Ojcowie, Muzyczne podróże w Krzeszowicach.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Cieszyna, Miasta Bielska-Białej, Miasta Wisła, Powiatu Cieszyńskiego, Powiatu Bielskiego, Gminy Jaworze.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Strona festiwalu citharasanctorum.eu