miniatura

W dniu 21 września 2022 r. oficjalnie otwarto biuro Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli biskup Kościoła Jerzy Samiec, koordynatorzy przygotowań do 13. Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie na czele z przewodniczącą Maryssą Janelle M. Camado, przedstawiciele grupy roboczej opracowującej dokument studyjny dotyczący stosunków chrześcijańsko-żydowskich, koordynatorka ds. współpracy zagranicznej Kościoła Anna Wrzesińska oraz inne osoby zaangażowane w przygotowanie zgromadzenia. Parafię reprezentowali ks. Łukasz Ostruszka, Aleksandra Duda oraz Filip Lipiński.

Słowo Boże z Listu do Rzymian (Rz 12,18) rozważał bp Jerzy Samiec, który podkreślił znaczenie budowania pokoju i jedności we współczesnym świecie, zarówno pomiędzy chrześcijanami, jak i pomiędzy narodami. Nawiązał tym samym do hasła przewodniego 13. Zgromadzenia Ogólnego ŚFL – Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja. W trakcie zaśpiewano także pieśń w języku suahili.

W tym samym tygodniu, w dniach 17-22 września, obradowała w Krakowie powołana przez ŚFL grupa zadaniowa ds. przygotowania dokumentu studyjnego na temat relacji chrześcijańsko-żydowskich. Pracują nad nim już od roku przedstawiciele Kościołów luterańskich z całego świata. Z Polski do zespołu należy dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT, który tak wyjaśnia, czym ma być przygotowywany dokument: „Jako grupa zadaniowa przygotowujemy dokument studyjny poświęcony relacjom chrześcijańsko-żydowskim z luterańskiej perspektywy. Ma on podwójnych adresatów. Po pierwsze, uczestników Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie, dla których ma być przewodnikiem po temacie relacji chrześcijańsko-żydowskich w kontekście zaplanowanej wizyty w niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz żydowskiej przeszłości i teraźniejszości Krakowa. Po drugie, adresatami są wszystkie Kościoły członkowskie ŚFL, które chcemy zainspirować do kontynuacji ich zaangażowania w dialog chrześcijańsko-żydowskich albo do jego podjęcia”.

Podczas niedzielnego nabożeństwa ks. Łukasz Ostruszka powitał i przedstawił gości, a słowo pozdrowienia do zboru wygłosił koordynator grupy ks. dr Sivin Kit z Malezji. Grupa wzięła również czynny udział w nabożeństwie poprzez czytanie tekstów biblijnych w różnych językach i pomoc w dystrybucji Komunii Świętej. W nabożeństwie udział wzięła także Maryssa Janelle M. Camaddo, koordynatorka zgromadzenia.

13. Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej odbędzie się w dniach 13-19 września 2023 r. w Krakowie. Gospodarzem Zgromadzenia jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP.

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2022