miniatura

W dniach od 15 do 19 września 2022 r. przebywali w Polsce przedstawiciele partnerskich parafii luterańskich z Diecezji Uppsala Kościoła Szwecji. Obecne były osoby z parafii partnerskich z Hudiksvall – partnera parafii w Ustroniu, Uppsala Domkyrka – partnera parafii Świętej Trójcy w Warszawie, oraz Gävle – partnera parafii w Łodzi. Wyjazd koordynowali odpowiedzialni za partnerstwo z Polską: Mats Lagergren oraz ks. Anna Bäcklund. Goście ze Szwecji spotkali się w parafii we Wrocławiu z przedstawicielami polskich parafii partnerskich.

Na początku rozmowy toczyły się wokół sytuacji w Polsce i Szwecji, szczególnie w kontekście ostatnich wyborów parlamentarnych w Szwecji. Ks. Paweł Mikołajczyk z wrocławskiej parafii przybliżył gościom ze Szwecji i Polski historię parafii i życie luteran we Wrocławiu.

Kolejny dzień poświęcony był tematowi budowania pokoju w parafiach i lokalnych społecznościach. Warsztaty dla uczestników poprowadziła dr Joanna Koleff-Pracka, dyrektor Centrum Mediacji i Poradnictwa. Zachęcała uczestników do odkrywania zasobów posiadanych indywidualnie, lokalnie, w ramach Kościoła lub organizacji współpracujących i do szukania rozwiązań w sytuacjach konfliktowych.

Uczestnicy kontynuowali rozmowy w parafiach partnerskich i planowali dalszą współpracę. Goście ze Szwecji w Świdnicy spotkali się z biskupem diecezji wrocławskiej Waldemarem Pytlem oraz ks. Pawłem Melerem, aby porozmawiać o przyszłości i możliwości kontynuowania partnerstwa z inną parafią ze Szwecji. W kolejnym dniu odwiedzili parafię partnerską w Opolu, gdzie podczas niedzielnego nabożeństwa ks. Anna Bäcklund wygłosiła kazanie.

Partnerstwo z diecezją Uppsala do tej pory pielęgnowało siedem parafii z Kościoła luterańskiego w Polsce. Poza uczestnikami spotkania we Wrocławiu są to parafie w: Bielsku, Opolu, Cieszynie i Świdnicy. Tak jak wiele aktywności, które były realizowane przed pandemią, część partnerstw wymaga przeorganizowania i nowych rozmów między parafiami partnerskimi.

Decyzją władz zwierzchnich Diecezji Uppsala Kościoła Szwecji i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce partnerstwo na poziomie Kościołów będzie kontynuowane. Stosowne porozumienie zostało przedłużone i podpisane w trakcie nabożeństwa w kościele ewangelicko-augsburskim w Łodzi w niedzielę 2 października 2022 r.

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2022