miniatura

– jubileusz w Świdnicy

W dniach 4-11 września 2022 r. parafia luterańska w Świdnicy obchodziła 370-lecie rozpoczęcia budowy kościoła Pokoju. Obchody rozpoczęły się koncertem laureatów konkursu organowego. Dzień później przygotowano wernisaż wystawy Liber apertus est qui est vitae – Reformacja w numizmatach od XVII do XXI wieku, czyli interesującego zbioru monet i medali wydawanych dla upamiętnienia najważniejszych wydarzeń związanych z Reformacją i kościołem Pokoju. Z okazji jubileuszu wybito również pamiątkową monetę.

W kolejnych dniach odbył się koncert na dwoje skrzypiec i dwoje organów, którego zwieńczeniem było wirtuozerskie wykonanie pieśni Otwierajcie piękne bramy napisanej przez Benjamina Schmolcka – świdnickiego duchownego. Zaprezentowano też przedstawienie świdniczanki, polonistki Marioli Mackiewicz pt. Sami obcy, opowiadającego historię wielonarodowej społeczności regionu. Program dopełniło wirtualne i realne zwiedzanie kościoła oraz wieczór autorski ks. Sławomira Sikory.

W dniach 10 i 11 września nastąpiła kulminacja wydarzeń jubileuszowych. W sobotę odbył się koncert Capelli Cracoviensis Drogi do Bacha i przedbachowskie kantaty odwołujący się do największego cyklicznego wydarzenia kulturalnego w kościele Pokoju – Festiwalu Bachowskiego. W niedzielę natomiast odprawiono uroczyste nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Wyjątkowym momentem było też odśpiewanie pieśni Daniela Czepko Duch wolny jest, którą prawdopodobnie śpiewano podczas budowy kościoła. W archiwum kościelnym odnalazł ją dr Stephan Adernhold, a przetłumaczyli na język polski Agata Meler i ks. Paweł Meler. Tą pieśnią zakończono obchody jubileuszu.

XPM


Wchodząc główną bramą na plac Pokoju w Świdnicy można dojść alejką do głównego wejścia kościoła Pokoju. Ponad wielkimi drewnianymi drzwiami wypisany jest rok – 1652. Ma on przypominać, że 23 września owego roku na przedmieściach miasta wymierzono plac 200 na 200 kroków, na którym miał stanąć kościół ewangelicki. Wtedy też powstała świdnicka parafia.

Obecny proboszcz parafii bp Waldemar Pytel wspominał, że według zapisków historycznych po dokonaniu pomiarów kwartału, wymierzeniu miejsca, w którym stanąć miał ołtarz i wysłuchaniu fragmentów Pisma Świętego, wierni padli na kolana i w modlitwie dziękowali Bogu, że wreszcie będą mogli zbudować swój kościół.

Nie miał on przetrwać długo. Pozwolenie obejmowało jedynie budowlę drewnianą. Nie mogła górować nad nią żadna wieża czy dzwonnica. Ściany wypełnić można było słomą i gliną. Wszystko na ziemi poza murami miasta, przez którą przeszła niejedna wojna.

Pomimo tego kościół Pokoju stoi do dzisiaj. Zachwyca konstrukcją i bogatym wystrojem. Jest Pomnikiem Historii i jako jeden z trzech obiektów na Dolnym Śląsku trafił na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Doceniono jego pionierską architekturę, piękno barokowego przepychu i aktualne do dzisiaj historyczne przesłanie – pokój, choćby wydawał się kruchy, nadwątlony nietolerancją i rodzący się z trudem, może przetrwać pomimo wszystko.

ks. Paweł Meler

zdjęcia: Bożena Pytel, ks. Paweł Meler

„Zwiastun Ewangelicki” 19/2022