miniatura

Festiwal muzyczny W cieniu sacrumdni kultury biblijnej zorganizowała dniach 1-4 września 2022 r. parafia luterańska w Radomiu. Wypełniona muzyką i Słowem Bożym impreza odbywała się pod dyrekcją Blanki Dembosz-Tondery.

Pierwszego dnia gościem festiwalu był prawosławny teolog i zarazem śpiewak operowy Łukasz Hajduczenia, a tzw. głos wtórujący wykonywał Karion Szeszko. Obaj członkowie zespołu Katapetasma odkrywali przed słuchaczami esencję muzyki prawosławnej. Koncert Polska muzyka cerkiewna był połączony z prelekcją.

Drugiego września zabrzmiała muzyka związana z angielskimi i polskimi dworami królewskimi XVII i XVIII wieku. Koncert Źródło wiecznego światła na historycznych instrumentach zagrali: Jakub Kornakiewicz na oboju barokowym, Marian Magiera na tzw. trąbce naturalnej, Adrianna Maria Kafel na wiolonczeli barokowej, Przemysław Józef Bałka na instrumencie strunowym o nazwie teorba. Nie zabrakło również klawesynu jako instrumentu realizującego basso continuo, na którym grał Piotr Windak, śpiewała Ilona Szczepańska (mezzosopran).

Koncert Kobieta w Biblii 3 września był połączony z prelekcją ks. Katarzyny Rudkowskiej. Historie biblijne przeplatały się z muzyką wykonywaną przez Kolegium Muzyki Ewangelickiej w składzie: Blanka Dembosz-Tondera – sopran, Paulina Garlińska – viola da gamba oraz Zofia Trystuła-Hovhannisyan – obój, duduk i santur.

Ostatni dzień festiwalu z koncertem Pieśni i modlitwy z wrzosowisk północy prezentował muzykę celtycką wykonywaną przez polsko-szkocki zespół Celtic Triangle w składzie: Katarzyna Wiwer – sopran, Irena Czubek-Davidson – harfa oraz Lindsay Davidson – dudy. Zwieńczeniem koncertu była pieśń Cudowna Boża łaska zaśpiewana z towarzyszeniem harfy i dud.                                                     


Poprzez muzykę możemy być bliżej Boga. Ona pomaga nam wyrazić to, co trudne do uchwycenia. Może być modlitwą, która „wylewa duszę przed Bogiem”, tak jak to uczyniła biblijna Anna. Muzyka pomaga nam przybliżyć się do sacrum, oglądać cień chwały Bożej.

Takie myśli towarzyszyły nam, kiedy szukaliśmy nazwy dla festiwalu muzycznego. Muzyka daje bezpieczną przestrzeń przebywania w cieniu sacrum.

Festiwal muzyczny W cieniu sacrumdni kultury biblijnej był okazją do zobaczenia na żywo instrumentów dawnych i etnicznych, takich jak: teorba, obój barokowy, viola da gamba, czy rzadko spotykany indyjski santur i armeński duduk. Wierzymy, że ten festiwal, dzięki muzyce granej i śpiewanej, stworzył przestrzeń do refleksji, zainspirował do pogłębienia znajomości Słowa Bożego i wciągnął słuchaczy w sferę świętości. To pierwszy festiwal organizowany przez radomską parafię i mamy nadzieję, że nie ostatni.

ks. Katarzyna Rudkowska

„Zwiastun Ewangelicki” 19/2022