miniatura

Jaki Kościół ma sens? – ewangelizacyjne Święto Kościoła w środku Polski w Zelowie

W dniach 22-24 lipca 2022 r. w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie odbyło się Święto Kościoła w środku Polski. Taką nazwę nosi teraz organizowany tam przez wiele lat, we współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji i Diecezją Warszawską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Tydzień Ewangelizacyjny. Po przerwie spowodowanej pandemią, w ubiegłym roku powrócono do idei spotkania ewangelizacyjnego, ale w mniejszym – weekendowym – wymiarze. Zmieniono także nazwę, a słowo „Kościół” przywołano w znaczeniu: wspólnoty wierzących w Chrystusa, niezależnie od przynależności kościelnej i stopnia zaangażowania w życie parafialne.

Punktem otwierającym, podobnie jak w roku ubiegłym, było spotkanie  w piątek przy grillu i seminarium o emocjach i relacjach w rodzinie, prowadzone przez Mariolę i Romana Fengerów (CME). Z dużą pasją dzielili się oni zarówno merytoryczną wiedzą, jak i doświadczeniem osobistym.

W sobotę, w trakcie seminarium prowadzonego przez dr Joannę Kluczyńską (ChAT), uczestnicy zostali zaproszeni do trudnej refleksji: Jak żyć po stracie i jak żyć z tymi, którzy kogoś stracili. Temat seminarium został zaproponowany – w trakcie planowania – przez osoby, które z takim problemem same się zmagają. Ponieważ jedna rozmowa nie wyczerpuje tego zagadnienia, prowadzącą z dużą kompetencją i taktem zaproponowała ścieżki pracy, które wydają się istotnie zachęcać do serii spotkań dla zainteresowanych, w trakcie całego roku pracy duszpasterskiej.

Kolejne, sobotnie, seminarium poprowadził ks. Tomasz Pieczko, zelowski proboszcz, zapraszając do zadania sobie pytania: Czy Kościół – i jaki Kościół – ma sens? Przemiany społeczne zachodzące niezależnie od środowisk kościelnych, sygnalizowane dysfunkcje wewnętrzne tych środowisk, a wreszcie sytuacja pandemii, powodują postępujące zmiany w pojmowaniu Kościoła, jego funkcji, jego działania. To także – jak się okazało – temat, którego nie można zamknąć podczas jednego spotkania.

Tego samego dnia seminarium pt.: O czym i dlaczego nie rozmawiamy w Kościele? prowadził Maciej Rogatko, matematyk i filozofa z wykształcenia, informatyk z zawodu, z Kościoła Ewangelicko-Prezbiteriańskiego. Odpowiedzi było w tej kwestii sporo, dominowało jednak poczucie konieczności podejmowania różnych dyskusji w ramach Kościołów. Na zakończenie dnia koncert muzycznej grupy NSA pozwolił na wyciszenie rozbudzonych umysłów.

Od lewej: bp Marek Izdebski, dk. Paweł Gumpert Obst, ks. Tomasz Pieczko, bp Jan Cieślar

Wreszcie niedziela: dzień tradycyjnie szczególny. Od wielu już lat nabożeństwo główne – z Wieczerzą Pańską – jest przemiennie raz luterańskie, raz reformowane. W tym roku było to pierwsze. To okazja dla uczestników do przeżycia go w nieco innym kształcie, niż ten, do którego może przywykli. Głównym prowadzącym był biskup diecezji warszawskiej Jan Cieślar, a kazanie wygłosił ks. Semko Koroza, biskup elekt Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Ponadto w liturgii uczestniczyli: bp Marek Izdebski (ref.), ks. Wojciech Rudkowski (lut.) i ks. Tomasz Pieczko (ref).

Tego dnia już tylko jedno seminarium, ale za to z „mocnym” tematem: O co chodzi w chrześcijaństwie? Poprowadziła je Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska (lut.). Temat trudny i niezwykle obszerny wywołał interaktywny udział uczestników. Całość wydarzenia zamknął koncertem zespół Exodus.

(tp)


Jak można podsumować tegoroczne wydarzenie? Uczestnicy bardzo odmienni, z różnych środowisk kościelnych: reformowani, luteranie, katolicy, baptyści. Chętnie biorący udział, zadający pytania – czasem trudne, z dużą otwartością. Klimat rodzinny, sprzyjający spotkaniom i rozmowom. Nierzadko bardzo poważnym.

Czy można mówić o ewangelizacji w znaczeniu pierwotnym? Raczej nie, ale z pewnością zostaliśmy z poczuciem konieczności kontynuacji szeregu poruszonych tematów. Kościoły nasze przechodzą wyraźnie okres zmian, który ukształtuje ich przyszłość. Jak je analizować? Jakimi instrumentami? Jak na nie konstruktywnie reagować? Jakie podejmować decyzje? Kim i jak być w Kościele? Jakim być chrześcijaninem? To pytania, które stają przed nami.

Wydaje się, że efektem wydarzenia jest więcej pytań, niż odpowiedzi. Czy to dobrze? W jakimś sensie z pewnością tak. To jednak, co nastąpi teraz, w próbie odpowiedzi na nie, w wymiarze indywidualnym uczestników, jak i naszych Kościołów, to już istotne wyzwanie.

ks. Tomasz Pieczko


Wyjść ku temu, co nowe – Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu

Gdy w sierpniu 2019 roku żegnaliśmy się, nikt nie przypuszczał, że nie spotkamy się za rok. A jednak trwająca pandemia, obowiązujące przepisy dotyczące organizowania imprez masowych oraz poczucie odpowiedzialności za zdrowie sprawiły, że na kolejne spotkanie w Karpaczu czekaliśmy aż trzy lata. Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin odbył się w dniach 13-21 sierpnia 2022 r.

Blisko dziewięćdziesięciu uczestników pracowało w trzech grupach. Dzieci poznawały w tym roku historie młodych bohaterów biblijnych, którzy opisani są jako odważni, pełni ufności wobec Boga, wpływający na losy świata. Najmłodsi codziennie opowiadali dorosłym o swoich zajęciach, a na koniec zaśpiewali nową piosenkę: „Młodzi, odważni, inni, co zmieniają świat. Może to Ty, może ja, nie pękaj, ze mną wstań, chodźmy, ruszajmy, by zmieniać świat, o wrogu w miłości powiedzieć – mój brat!”. Zajęcia prowadzili: Katarzyna Bruzi, Dorota Kózka-Burchardt z Wałbrzycha, Katarzyna Luc, Agnieszka Kupska, Marek Stawarczyk – ze Szczecina, Adam Świderski z Łodzi.

Młodzież rozmawiała o pieniądzach. Ks. Paweł Meler z Świdnicy oraz ks. Marek Bożek z Zielonej Góry przygotowywali zajęcia, które wymagały kreatywności oraz współpracy. Między innymi trzy scenki teatralne, które pod różnym kątem przedstawiały przesłanie o ubogiej wdowie z Ewangelii Łukasza.

Dorośli spotykali się z ks. Sławomirem Sikorą ze Szczecina. Rozpoczęli od wyjścia Abrama z ziemi swoich ojców. Porównywali jego sytuację do życia w trzech ostatnich latach, gdy wyszliśmy wszyscy od tego, co znane, ku temu, co nowe. Abraham i Sara stanowili przykład małżeństwa, które ufało Bożym obietnicom, choć w trudnych momentach zdarzało im się szukać własnych dróg, a później ponosili tego konsekwencje. Omawiano również temat przeżywania żałoby. Ks. Izabela Sikora poprowadziła zajęcia biblijne w oparciu o historię niewidomego Bartymeusza. Wieczorne rozważania podejmowały hasło roku 2022: „Tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę” (J 6,37).

Popołudnia uczestnicy spędzali na wycieczkach. Pierwsza wiodła do Bukowca, gdzie mieszkała i działała hrabina Friederike Karoline von Reden z mężem Friedrichem Wilhelmem, dzięki której m.in. sprowadzono na Dolny Śląsk drewniany kościół z miejscowości Vang w Norwegii. Całodniowa wycieczka po Kotlinie Jeleniogórskiej pozwoliła grupie odwiedzić: Cieplice, Jelenią Górę, Łomnicę, Wojanów i Mysłakowice. Wiele nowych ciekawostek opowiedziała przewodniczka Olga Danko z Karpacza. Jeśli chodzi o wędrówki górskie, sporej grupie udało się zdobyć Zamkowe Skały oraz dotrzeć do Samotni. Całodniowy, 26-kilometrowy szlak prowadził przez Pielgrzymy, Przełęcz Karkonoską, Odrodzenie, Lucni Boudę oraz Polanę – na powrót do Karpacza.

Podczas wycieczki w kościele w Jeleniej Górze-Cieplicach

Pieśnią i modlitwą uczestnicy TER rozpoczynali i kończyli każdy dzień. Śpiew prowadzili: Adam Świderski – instrumenty klawiszowe, Agnieszka Kupska – śpiew, Zuzanna Świderska z Łodzi – śpiew, Maksymilian Staniszewski z Żar i Tomasz Burchardt z Wałbrzycha – gitara basowa, ks. Sławomir Sikora – cajon. Codziennie rano Słowo Boże rozważali: ks. Edwin Pech proboszcz z Karpacza, ks. Izabela Sikora, Joanna Korsan, Iwona Holeksa-Matuszek oraz Adam Świderski. Wieczorne spotkania odbywały się przede wszystkim w nastrojowym drewnianym kościele Wang. W piątek odbył się „wieczór talentów”.

Tydzień rozpoczął się i zakończył nabożeństwem w kościele Wang. Kazanie inauguracyjne wygłosił ks. Edwin Pech, a na podsumowanie wspólnego czasu – biskup diecezji wrocławskiej Waldemar Pytel.

XSS


Zastanawialiśmy się, czy po tak długiej przerwie będzie tak, jak dawniej. Czy będziemy potrafili odtworzyć dobrą atmosferę, czy doświadczymy błogosławieństwa wspólnoty? Mimo że jako organizatorzy bazowaliśmy na dotychczasowych schematach planu dnia oraz zajęć w grupach, czuliśmy, że jest inaczej, ponieważ zmieniliśmy się, jesteśmy w okresie trudnych przeżyć związanych z izolacją oraz wojną u naszych sąsiadów. Przyjechaliśmy do Karpacza również z wieloma osobistymi porażkami i stratami. Wielu z nas w ostatnim czasie pożegnało swoich bliskich. Jak dobrze było razem odkrywać, że Bóg jest z nami tu i teraz! Że nie pozostał w tym, co nazywamy starym, ale idzie przed nami ku nowemu, do którego nieustannie nas zaprasza.

Jubileuszowy, trzydziesty Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin odbędzie się, jeśli Bóg pozwoli, w dniach 12–20 sierpnia 2023 roku. Już teraz zapraszamy do Karpacza!

ks. Sławomir Sikora


Trzy mazurskie dni – Diecezjalne Dni Ewangelizacji w Mrągowie

W dniach 17-21 sierpnia 2022 r. w parafii w Mrągowie odbywały się Diecezjalne Dni Ewangelizacji.

Codzienne spotkania składały się z trzech punktów. Pierwszym z nich były wykłady Jerzego Sojki, profesora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT), który mówił na temat Światowej Federacji Luterańskiej. Po każdym wykładzie był czas na spotkanie z gościem dnia. Rozmowy te prowadził ks. Tomasz Wigłasz z Białegostoku. Pierwszym gościem był ks. Robert Augustyn, proboszcz parafii w Białej (diecezja cieszyńska), który opowiedział o swojej pasji do sportów motorowych. Drugiego dnia gościła w Mrągowie Agata Shvarts, żona bp. Pavlo Shvartsa z Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Ukrainy. Przybliżyła ona zebranym aktualną sytuację w Ukrainie oraz podziękowała za pomoc udzieloną przez luterańskie parafie. Trzeciego dnia prowadzący rozmawiał z dr Joanną Kluczyńską z ChAT na tematy związane z pracą socjalną i pomaganiem bliźnim. Ostatnie spotkanie odbyło się z Agnieszką Filak, znawczynią prawa kościelnego. Słuchaczy najbardziej zainteresował temat RODO, czyli bezpieczeństwa danych osobowych.                

 Agatą Shvarts rozmawia ks. Tomasz Wigłasz

Ważnym punktem programu była wieczorna ewangelizacja, podczas której mówcą był ks. Marek Michalik z Wisły-Czarnego (diecezja cieszyńska), skąd przyjechał także zespół muzyczny dający oprawę mazurskiemu wydarzeniu.

Przygotowano także program dla dzieci. W sali parafialnej najmłodsi, wraz z grupą z Białegostoku, mogli brać udział w zabawach i wykonywać prace plastyczne. Najpopularniejsze jednak były zabawy na świeżym powietrzu – berek i piłka nożna. Równolegle odbywał się Diecezjalny Zjazd Młodzieży przygotowany przez ks. Łukasza Stachelka z Olsztyna. Młodzież, oprócz uczestniczenia w wieczornych punktach programu, miała okazję m.in. pływać kajakami, a przede wszystkim poznawała się wzajemnie i zacieśniała więzi z rówieśnikami.

Parafianie z Mrągowa podczas całego pięciodniowego spotkania prowadzili kawiarenkę, w której można było zjeść m.in. domowe ciasta. W ogrodzie przed kościołem w przerwach mogli spotykać się ze sobą luteranie z różnych części kraju.

Diecezjalne Dni Ewangelizacji zakończyły się nabożeństwem z udziałem diecezjalnych duchownych i biskupa diecezji mazurskiej Pawła Hause.

zdjęcia Jarosław Sajdok

„Zwiastun Ewangelicki” 17/2022