miniatura

Dnia 8 czerwca 2022 r. w gronie Honorowych Obywateli Miasta Grudziądza znalazła się członkini grudziądzkiej parafii luterańskiej Karola Skowrońska. Animatorka kultury, którą wielu mieszkańców miasta zna lub przynajmniej kojarzy. Jest czternastą osobą na liście honorowych obywateli Grudziądza.

Dla grudziądzkich ewangelików to wielka duma i radość, że mogli przeżywać nadanie takiego tytułu swojej współwyznawczyni. Karola Skowrońska jest członkinią rady parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu oraz delegatką do Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Choć wydarzenie to miało charakter lokalny, to może budzić uznanie całego Kościoła. Jej postawa wpisuje się bowiem w ewangelicki sposób obecności w świecie, w aktywne i odpowiedzialne działania na rzecz swojej społeczności, w miejscu, w którym człowieka postawił Bóg.

Uroczystość odbyła się w Centrum Kultury Teatr podczas sesji rady miejskiej z okazji 731. urodzin miasta. W laudacji przygotowanej przez Urząd Miasta przedstawiono jej zasługi dla Grudziądza. Przyznanie Karoli Skowrońskiej tytułu jest w pełni zasłużonym wyróżnieniem, uhonorowaniem wielu zasług w działalności kulturalnej i społecznej – popularyzacji grudziądzkiej historii oraz w krzewieniu tradycji polskiej jazdy (kawalerii) – napisano.

Karola Skowrońska jest dobrze znana w całym kraju za sprawą licznych działań na rzecz upamiętnienia formacji polskiej kawalerii. To jedna z osób, dzięki którym historia miasta jest wciąż żywą opowieścią dla kolejnych pokoleń mieszkańców. Jeżeli Grudziądz nadal nazywany jest stolicą polskiej kawalerii, to w dużej mierze zasługa jej aktywności i zaangażowania, od lat pełniącej funkcję prezeski Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.

Z jej inicjatywy od 1994 roku istnieją sale Tradycji Jazdy Polskiej w Muzeum w Grudziądzu. Za swe zasługi otrzymała honorowe członkostwo dziewięciu pułków kawalerii istniejących w czasach II Rzeczpospolitej i jako jedyna kobieta tytuł Honorowego Rotmistrza.         

Urodzona w Wieluniu, związała swoje życie z Grudziądzem wychodząc za mąż za Jerzego Skowrońskiego. Jest mamą dwóch córek i babcią dwojga wnucząt. Pracę zawodową rozpoczęła w 1966 roku w Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu. W latach 1975-2007, gdy była dyrektorką tej instytucji, m.in. zmodernizowała jej główny gmach. W 1999 roku uruchomiła jedną z najnowocześniejszych w kraju filii bibliotecznych wyposażoną w sprzęt multimedialny i rehabilitacyjny nowej generacji. Filia ta jest przyjazna dzieciom niepełnosprawnym oraz czytelnikom niewidomym.

Karola Skowrońska należała do grona organizatorów Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury, powstałego w 1976 roku. Była jego pierwszą prezeską do 2007 roku. Towarzystwo ściśle współpracowało w tamtym czasie z wieloma kulturalnymi instytucjami czy organizacjami. Efektem tej współpracy były między innymi plenery malarskie i rzeźbiarskie, wystawy, koncerty, spotkania z pisarzami oraz publikacje książkowe – część z nich ukazało się pod redakcją Karoli Skowrońskiej, która obecnie nosi tytuł Honorowego Prezesa GTK.

Za swoją działalność otrzymała wiele odznaczeń, w tym m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy i Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” czy medal za zasługi dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wyróżniono ją również Odznaką Honorową i Medalem Pamiątkowym Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego.

„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2022