miniatura

We wszystkich mediach dużo miejsca poświęca się katastrofie ekologicznej, która dotknęła rzekę Odrę. W tej sprawie zabrali także głos luterańscy biskupi.

Biskup Kościoła Jerzy Samiec 12 sierpnia 2022 r. tak napisał na Twitterze: „Dzieci z in vitro nie są problemem, a błogosławieństwem i są tak samo kochane jak wszystkie inne. Problemem nie jest rzekome prześladowanie chrześcijan w Polsce. Problemem jest za to zatruta #Odra, śnięte ryby i niedbalstwo”. Odniósł się on w tym wpisie także do kontrowersyjnego podręcznika do nowego szkolnego przedmiotu historia i teraźniejszość.

Natomiast biskup diecezji wrocławskiej Waldemar Pytel 19 sierpnia wydał oświadczenie, w którym napisał m.in: „Bezprecedensowa katastrofa na obszarach nadodrzańskich, które leżą również na terenie Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wywołują smutek i poczucie bezsilności, ale też trudną do opisania rozpacz nad umierającą rzeką. Na myśl przychodzą biblijne opisy egipskich plag i apokaliptyczne sceny o zatrutej wodzie i martwych rybach, które w tym przypadku nie są egzegetyczną czy przyrodniczą zagadką, ale brutalną rzeczywistością.

Woda jest w Piśmie Świętym źródłem życia. (…) Woda jest także – co oczywiste – podstawą naszej egzystencji. W nadodrzańskich kościołach po obu stronach granicy nie brakuje symboli nawiązujących do życia, jakie Odra przez stulecia dawała okolicznej ludności. Dziś jesteśmy świadkami »umierania rzeki« i pozostaje pytanie, czy pozostaniemy tylko zasmuconymi obserwatorami, czy też nastąpi ekologiczne opamiętanie.

Kościoły różnych wyznań chętnie przypominają o ochronie stworzenia, powstawały w tej sprawie dokumenty i deklaracje. Tym mocniej katastrofa ekologiczna, której jesteśmy świadkami, stawia nam pytanie o odpowiedzialność za powierzone nam stworzenie. Człowiek nie jest rządcą i właścicielem przyrody, a został powołany przez Boga do troski o jej ochronę i zachowanie, także dla swojego dobra”.

Biskup podziękował też wszystkim, którzy angażują się w ratowanie Odry i zachęcił do wzmożenia wysiłków: „Jako ewangelicy jesteśmy niewielką społecznością rozsianą wokół Odry i jej dopływów. Ta sprawa dotyczy nas wszystkich, w tym naszej wspólnoty. Mury kościelne nie odgradzają nas od dramatu i zła świata. Wyrażając nadzieję, że odpowiednie służby uczynią naprawdę wszystko, co w ich mocy, aby wyjaśnić, rozliczyć i możliwie naprawić powstałą katastrofę, proszę wszystkich ludzi, nie tylko chrześcijan wyznania ewangelickiego, o jeszcze większą wrażliwość i empatię, a przede wszystkim, jeszcze większe zaangażowanie w ratowanie stworzenia wobec postępujących zmian klimatycznych i zaniedbań człowieka. Módlmy się, ale też zastanówmy się, co możemy zrobić, aby uniknąć podobnych katastrof i dbać o to, co wzbudza nasz zachwyt nad pięknem świata, prosząc Pana, by odnowił oblicze ziemi, nasze umysły i serca (por. Ps 104,30)”.

„Zwiastun Ewangelicki” 17/2022