miniatura

– letnia sesja Instytutu Pastoralnego

Od 30 czerwca do 3 lipca 2022 roku w Warszawie i Żyrardowie odbywały się wykłady w ramach Instytutu Pastoralnego dla wikariuszy i praktykantów.

Pierwszego dnia odbyło się m.in. spotkanie z biskupem Kościoła Jerzym Samcem oraz wykład prof. dr hab. Tadeusza Zielińskiego (ChAT) pt. Aktualne zagadnienia prawa i praktyki pogrzebowej. Forum kursantów oraz warsztaty m.in. z prowadzenia posiedzeń rad parafialnych poprowadził dyrektor Instytutu Pastoralnego bp Adrian Korczago. 

Piątkowy czas kursanci spędzili na wykładach m.in. prof. dr hab. Renaty Nowakowskiej-Siuty pt.: Przemoc wobec dzieci i młodzieży i przemoc rówieśnicza. Jak rozmawiać z ofiarą i sprawcą przemocy? oraz Praca dydaktyczno-wychowawcza z uczniami ze spektrum autyzmu. Z kolei warsztaty pt. Jak przekazać komunikat w 2 minuty? poprowadziła ks. Halina Radacz. Każdy uczestnik pod fachowym okiem kamerzysty nagrywał przygotowaną relację na zadany temat, następnie wszystkie wystąpienia zostały omówione.

W sobotę Iwona Nowakowska poprowadziła dwie sesje dotyczące zaburzeń psychicznych. O Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej – celach, strukturze i przebiegu opowiedzieli prof. dr hab. Jerzy Sojka wraz z ks. Arkadiuszem Raszką. O tym, czy służba w Kościele to branie, czy dawanie, rozmawiał z uczestnikami dyrektor instytutu. 

W niedzielę uczestnicy wzięli udział w nabożeństwie w Żyrardowie. W liturgii uczestniczyli czynnie: ks. Grzegorz Fryda, praktykanci: Jarosław Sajdok i Mikołaj Kotkowski, ks. Wiktoria Matloch, ks. Mateusz Mendroch. Kazanie wygłosił bp Adrian Korczago. Podczas spaceru po mieście kursanci odkrywali ślady jego ewangelickiej przeszłości.

„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2022