miniatura

159. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gu­stawa Adolfa odbył się 16 czerwca 2022 roku w Parafii Ewangelicko-Au­gsburskiej w Cisownicy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych diecezji. Podczas obrad ustalono, które parafie otrzymają dofinansowanie. Na zakończenie odbyło się nabożeństwo, w trakcie którego kazanie wygłosił miejscowy proboszcz ks. Marek Twardzik.

Podczas zbiórki w 2022 roku udało się zebrać ponad 314 tysięcy złotych. Pieniądze te zostały przeznaczone przeważnie na remonty kościołów i budynków parafialnych. Subwencje otrzymały prawie wszystkie parafie, które złożyły podanie – niektórym przyznano częściowe dofinansowanie.

Z diecezji cieszyńskiej wsparto finansowo parafie w Cisownicy, Dzięgielowie i Wiśle-Jaworniku – w sumie na kwotę 75 tysięcy zł. Najwięcej wniosków było z diecezji katowickiej – z Częstochowy, Chorzowa, Kluczborku, Lasowic Wielkich, Pyskowic, Rybnika. Z diecezji mazurskiej kwotą w wysokości 55 tys. zł wsparto parafie w: Giżycku, Działdowie, Szczytnie, Pasymiu, Kętrzynie. Parafia w Koszalinie w diecezji pomorsko-wielkopolskiej otrzymała 40 tys. zł na inwestycje w filiale w Szczecinku, a w Lubaniu w diecezji wrocławskiej zostaną wyremontowane pomieszczenia na działalność diakonijną dzięki dotacji w wysokości 40 tys. zł. W diecezji warszawskiej parafia w Zgierzu i Tomaszowie Mazowieckim otrzymały w sumie 40 tys. zł.

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2022