miniatura

W Koninie odbyło się od 23 do 26 maja 2022 r. spotkanie na zakończenie projektów wolontariackich realizowanych przez Diakonię Polską w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS). Wzięli w nim udział młodzi ludzie z Czech, Francji, Hiszpanii i Niemiec. Spotkanie prowadziła Ewa Wunsz, koordynatorka ds. wolontariatu w Diakonii Polskiej.

Wolontariusze od października pracowali w Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nasz Dom” w Białymstoku, Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu, Fundacji Dzieci „Arka” w Warszawie, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach oraz szkole podstawowej i przedszkolu w Koninie.

Wolontariusze z jednej strony podsumowali swoje projekty i czas spędzony w Polsce, z drugiej zaś poznawali Wielkopolskę: obejrzeli prezentację o tym regionie, a także odwiedzili Muzeum Okręgowe w Koninie.

Przedstawiając prezentacje multimedialne o swoich projektach, opowiadali o ich przebiegu, a także dyskutowali na temat zdobytych doświadczeń i konfrontacji z polską kulturą i językiem. „Z pewnością było to doświadczenie, które dało mi wiele satysfakcji i dzięki któremu mogłam się rozwinąć. To świetny sposób na zanurzenie się w kulturze innego kraju i niesienie pomocy miejscowym ludziom” – mówi Natalia z Hiszpanii. „Wolontariat był dla mnie czasem samorozwoju, zastanowienia się nad swoim życiem i przyszłością. Miałem możliwość robić rzeczy, których zapewne nie będę już miał okazji doświadczyć” – powiedział Milan z Czech.

Ewa Wunsz opowiada, że w tym roku wolontariusze byli goszczeni w organizacjach doświadczonych we współpracy z wolontariuszami EKS i Diakonią, ale też w takich, które robiły to po raz pierwszy. „Wszystkie działania udało się zrealizować” – powiedziała. Zwróciła też uwagę na wyzwania podczas realizacji projektów, takie jak pandemia COVID-19 czy niepewność związana z wybuchem wojny w Ukrainie. „Nasi wolontariusze odpowiadając na bieżące potrzeby, włączyli się w działania na rzecz uchodźców poprzez udział w zbiórkach oraz organizację działań adresowanych do osób przyjeżdżających z Ukrainy. Cieszę się, że mogliśmy z nimi współpracować” – podkreśla Ewa Wunsz.  

(mk)


Diakonia Polska od 1999 r. koordynuje projekty wolontariatu międzynarodowego. Jest zarówno organizacją goszczącą, jak i wysyłającą wolontariuszy. Należy do międzynarodowej sieci współpracy organizacji koordynujących wolontariat międzynarodwy EDYN (Ecumenical Diaconal Year Network). Prowadzi projekty wolontariackie w ramach unijnego programu Europejski Korpus Solidarności.

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2022