miniatura

Międzynarodowa konferencja południowo-wschodniej grupy regionalnej Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE) odbyła się we Wrocławiu od 9 do 12 maja 2022 r. Wzięli w niej udział zwierzchnicy i delegaci Kościołów z Włoch, Niemiec, Austrii, Słowenii, Węgier, Ukrainy, Szwajcarii, Słowacji, Republiki Czeskiej i Polski.

Grupa południowo-wschodnia jest jedną z trzech grup regionalnych WKEE. Temat spotkania Kościół i demokracja został wybrany jako temat przewodni dla Kościołów WKEE przez Zgromadzenie Ogólne WKEE w Basel. Jest to ważny temat dla Kościołów ewangelickich w Europie, szczególnie w obecnej sytuacji. Podczas spotkania dyskutowano na temat dokumentu, który może być impulsem do rozmów w parafiach o tym, co jest ważne dla Kościołów ewangelickich i jak mogą wzmacniać procesy demokratyczne w swoich strukturach oraz tworzyć przestrzeń do krytycznej refleksji. Temat ten będzie dalej omawiany na kolejnych spotkaniach grupy do roku 2024, kiedy to wyniki dyskusji zostaną przedstawione na Zgromadzeniu Ogólnym WKEE w Sybinie.

Poza pracą merytoryczną związaną z tematem, w programie znalazło się wiele elementów, które nawiązywały do polskiej drogi do demokracji. Janusz Witt z parafii we Wrocławiu podzielił się swoimi doświadczeniami przemian w Polsce. Bp Jerzy Samiec opowiedział o obecnych wyzwaniach dla demokracji w Polsce i w jaki sposób Kościół Ewangelicko-Augsburski stara się na nie odpowiadać. Kolejna część spotkania poświęcona była tematowi wojny w Ukrainie, o której mówił bp Pavlo Shvartz oraz wolontariusze z parafii we Wrocławiu, którzy angażują się w pomoc humanitarną.

Dnia 11 maja goście odwiedzili Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Dyrektor Fundacji dr hab. Robert Żurek przybliżył historię Krzyżowej oraz jej bieżącą działalność. Goście mieli też szansę zobaczyć plenerową wystawę stałą Odwaga i pojednanie, która prezentuje historię stosunków polsko-niemieckich od 1 września 1939 r. do 12 listopada 1989 r. Ekspozycja opowiada o czasie wojny i wrogości, procesie pojednania, wskazuje na uprzedzenia i stereotypy oraz zachęca do dyskusji o przyszłości. Obecna wojna w Ukrainie sprawiła, że wiele jej obrazów i cytatów stało się na nowo aktualnych.

Wieczorne nabożeństwo odbyło się w kościele Pokoju w Świdnicy, gdzie uczestnicy zostali przywitani przez miejscowego proboszcza bp. Waldemara Pytla. Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec, który nawiązał do tematu demokracji i zwrócił uwagę na zagrożenia dla Kościoła, płynące z sytuacji, gdy Kościół otrzymuje materialne wsparcie z funduszy państwowych. Może to prowadzić do osłabienia mocy prorockiego przekazu Kościoła, który powinien stawać w obronie najsłabszych: „Dopóki więc systemy demokratyczne będą podzielały przekonanie, że najważniejszymi wartościami są: poszanowanie godności i wyjątkowość osoby ludzkiej, idea wolności i równości ludzi, sprawiedliwe miejsce dla wszystkich oraz obrona najsłabszych przed wykluczeniem, powinniśmy je wspierać. Gdyby jednak odchodzono od tych wartości, naszym zadaniem jest głośne i stanowcze napominanie”.

W nabożeństwie wzięli udział m.in.: prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska oraz biskup Diecezji Świdnickiej Kościoła Rzymskokatolickiego Marek Mendyk.

W ostatnim dniu uczestnicy usłyszeli krótkie refleksje dotyczące współpracy państwa i Kościoła na Węgrzech, szczególnie na terenach wiejskich oraz ordynacji kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce i problemu wykluczenia, który w dyskursie społecznym dotyka wrażliwe grupy społeczne. Ostatni temat przedstawili ks. Marta Zachraj-Mikołajczyk oraz ks. Paweł Mikołajczyk.


Do Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (www.leuenberg.eu) należą 94 Kościoły ewangelickie: luterańskie, reformowane, metodystyczne, które skupiają ok. 50 milionów ewangelików. Wspólnota powstała po 1975 roku, po podpisaniu tzw. konkordii leunberskiej. O kierunkach działania WKEE decyduje Zgromadzenie Ogólne, które spotyka się co 6 lat. Pomiędzy zgromadzeniami pracę WKEE koordynuje trzyosobowe prezydium. Członkiem prezydium jest m.in. ks. Marcin Brzóska z Cieszyna. Biuro wspólnoty znajduje się w Wiedniu.

Wiele spośród Kościołów zrzeszonych w WKEE zawiązało tzw. grupy regionalne, których celem jest wzmocnienie współpracy w regionie. Jedną z grup regionalnych jest grupa południowo-wschodnia, która istnieje od roku 1975 roku i w początkowej fazie istnienia zapewniała wymianę informacji pomiędzy Kościołami za tzw. żelazną kurtyną, stanowiąc czasami jedną z niewielu możliwości do utrzymywania kontaktów i wymiany doświadczeń teologów z zachodniej i wschodniej części Europy. Do grupy południowo-wschodniej WKEE należy 28 kościołów członkowskich (m.in. z Austrii, Węgier, Słowenii, Włoch, Szwajcarii, Czech, Słowacji, Niemiec) i jest to jedna z najstarszych i największych grup regionalnych. Pracę grupy koordynuje Kościół Ewangelicko-Luterański w Bawarii.  

„Zwiastun Ewangelicki” 11/2022