miniatura

W Warszawie biskup Kościoła Jerzy Samiec wraz z prezesem Synodu Kościoła ks. Adamem Maliną wręczyli Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny przyznaną w 2020 roku. Laureatem było stowarzyszenie Kobiety Ewangelickie w Niemczech (Evangelische Frauen in Deutschland – EFiD). Z uwagi na pandemię koronawirusa w 2020 roku uroczystość odbyła się wówczas symbolicznie podczas obrad Synodu Kościoła w formie wideokonferencji.

Obecnie przedstawicielki EFiD mogły już przyjechać do Warszawy i 20 maja 2022 r. odebrały statuetkę. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz Kościoła, dwóch stołecznych parafii ewangelickich, Centrum Zdrowia Dziecka, ambasady Republiki Federalnej Niemiec, Klubu Inteligencji Katolickiej.

Stowarzyszenie Kobiety Ewangelickie w Niemczech uhonorowano Nagrodą Kościoła im. królewny Anny Wazówny za 40 lat wspierania Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Pomoc szpitalowi była także aktywnym działaniem na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.

„Zwiastun Ewangelicki” 11/2022