miniatura

W Warszawie 29 kwietnia 2022 r. otworzone zostało biuro, w którym Diakonia Polska i Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) będą koordynowały swoje projekty pomocowe na rzecz uchodźców.

Biskup Kościoła Jerzy Samiec podkreślił, że cieszy się z powstania biura, ale byłoby lepiej, gdyby nie musiało ono powstać, gdyby ta wojna nie wybuchła. W swoim przemówienie docenił dobrą współpracę Kościoła z ŚFL.

Podczas wydarzenia obecni byli zdalnie pracownicy biura ŚFL w Genewie w tym sekretarza generalna ks. Anne Burghardt. Podkreśliła ona, że: „Potrzebujemy zaangażowanych ludzi i sprawnego systemu oraz struktury, by skutecznie pomagać ludziom – biuro ŚFL w Warszawie jest kamieniem milowym na naszej wspólnej drodze”. W otwarciu uczestniczyli również dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk oraz pracownicy biura konsystorza.

W odpowiedzi na potrzeby rosnącej liczby uchodźców uciekających przed wojną w Ukrainie, Światowa Federacja Luterańska ściśle współpracuje z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.

Po spotkaniach z pięcioma Kościołami w krajach sąsiadujących z Ukrainą, ŚFL podjęła decyzję o otwarciu biura w Warszawie, w celu utworzenia bazy do dalszych działań w regionie i w Ukrainie. Warszawskim biurem ŚFL kieruje Allan A. Calma, koordynator ds. pomocy humanitarnej w ŚFL.

Jednym z zadań realizowanych przez to biuro będzie uruchomieniu projektu wsparcia gotówkowego dla uchodźców z Ukrainy w sześciu lokalizacjach: Bielsku-Białej, Bytomiu-Miechowicach, Gdańsku, Ostródzie, Wrocławiu i Zgierzu. Projekt jest wspierany głównie przez UNHCR (Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ) i innych partnerów ŚFL.

Jego celem jest dotarcie do 60 000 potrzebujących rodzin i zapewnienia im pomocy finansowej. W tych punktach pomocy zapewnione zostanie również wsparcie psychologiczne dla dzieci doświadczających stresu pourazowego oraz wsparcie dla ofiar przemocy seksualnej czy przemocy ze względu na płeć.

„Zwiastun Ewangelicki” 10/2022