miniatura

– Synod Kościoła obradował w Warszawie

Od 22 do 24 kwietnia 2022 roku obradował w Warszawie Synod Kościoła. Obrady 12. sesji synodu XIV kadencji rozpoczęły się nabożeństwem. W nawiązaniu do hasła roku: „Tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę” (J 6,37; BE) oraz Roku jedności Kościoła – „Jedno Ciało – Duch Święty tworzy jedność” kazanie wygłosił biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause. Nawiązał w nim między innymi do sytuacji Kościoła w pandemii, trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę, gościnnego przyjęcia uchodźców z Ukrainy i potrzebie wzajemnego wspierania się w Kościele. Podkreślił też: „Wierzę, że Pan Bóg nie da zginąć swemu Kościołowi. »Tego kto do mnie przychodzi ja nie odrzucę«. On słyszy modlitwy ginących z powodu wojny. Ale słyszy też każdego, kto doń się zwraca. Ufam, że słucha też naszych pokornych westchnień”.

Po nabożeństwie ks. Adam Malina, prezes Synodu Kościoła, otworzył obrady. W pierwszej części synodałowie wysłuchali i przyjęli sprawozdania: rady synodalnej, biskupa Kościoła Jerzego Samca, z działalności konsystorza oraz sprawozdania finansowe za rok 2021. Dzień zakończył modlitwą biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej Marcin Hintz.

W sobotnie przedpołudnie, po modlitwie prowadzonej przez biskupa diecezji katowickiej Mariana Niemca, odbyły się wybory wiceprezesa konsystorza, radców konsystorza i prezesa Diakonii Polskiej. Synod Kościoła wiceprezesem wybrał Emira Kasprzyckiego z Zabrza. Uzyskał on 35 głosów. Dotychczasowy wiceprezes Adam Pastucha uzyskał 28 głosów. Głosowało 64 synodałów. Zostali wybrani również nowi radcy konsystorza na pięcioletnią kadencję. Radcami świeckimi zostali: Korneliusz Glajcar z parafii w Dzięgielowie (33 głosy), Bożena Polak z parafii w Katowicach (27 głosów), Karol Werner z parafii w Łodzi (26 głosów). Zastępcą została Katarzyna Luc z parafii w Szczecinie, która uzyskała 26 głosów. Radcami duchownymi zostali: ks. Tomasz Wigłasz z parafii w Białymstoku (37 głosów), ks. Michał Makula z parafii w Łodzi (32 głosy), ks. Marcin Orawski z parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu (23 głosy). Zastępcą został ks. Tomasz Bujok z parafii w Drogomyślu, który uzyskał 23 głosy.

Emir Kasprzycki

Ponadto Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego po raz kolejny wybrał prezesem Diakonii Polskiej bp. Ryszarda Bogusza, który był jedynym kandydatem na to stanowisko. Jest on prezesem Diakonii Polskiej od 2005 r. Kadencja prezesa Diakonii Polskiej trwa pięć lat. W drugim dniu obrad przedstawione zostały też sprawozdania Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, komisji synodalnych, duszpasterstw i instytucji kościelnych.

Z kolei Anna Wrzesińska, przewodnicząca Komitetu Krajowego Organizacji Zgromadzenia (KKOZ) przedstawiła informacje o stanie przygotowań do Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie się w Krakowie w 2023 r. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że przygotowania, choć odbywają się w trudnym czasie, nabierają tempa. W okresie sprawozdawczym KKOZ wybrał osoby zaangażowane w organizację spotkania kobiet. W zespole znalazły się: Aleksandra Trybuś-Cieślar, Anna Górka, Zofia Niemczyk, Iwona Orawska, ks. Katarzyna Rudkowska. Nad przygotowaniem spotkania młodzieży pracować będą: ks. Tymoteusz Bujok, Estera Byrtek, ks. Mateusz Mendroch, ks. Marcin Podżorski, ks. Arkadiusz Raszka, Martyna Szalbot, Estera Witoszek. Powołano też Krajowy Komitet ds. Nabożeństw w składzie: dr Joanna Korczago, dr Aleksandra Maciejczyk, Dawid Rudnicki, ks. Piotr Sztwiertnia, dr Dawid Ślusarczyk, Katarzyna Wiwer.

Anna Wrzesińska przekazała również, że parafie diecezji cieszyńskiej i katowickiej zostały poproszone o przyjęcie delegatów zgromadzenia na niedzielne nabożeństwo i odzew jest bardzo pozytywny. Planowane są też nabożeństwa w parafiach luterańskich w Słowacji i w Czechach. Ponadto intencją KKOZ jest umożliwienie zainteresowanym osobom z naszego Kościoła wzięcie udziału w zgromadzeniu, co będzie możliwe po wcześniejszej rejestracji. Istotne jest też promowanie tego wydarzenia wśród zagranicznych Kościołów luterańskich, dlatego przygotowywany jest program czterech tematycznych wizyt studyjnych, który zachęci gości do odwiedzenia Polski i poznania Kościoła luterańskiego w Polsce.

Po części sprawozdawczej synodałowie pracowali nad wnioskami zgłoszonymi na wiosenną sesję. Zatwierdzono m.in. nowelizację budżetu Kościoła na bieżący rok, w ramach której przekazano środki finansowe na Fundusz Rozwojowy Kościoła oraz podwyższono kapitał zakładowy Ośrodka Wydawniczego (drukarni) Augustana. Synod wsparł również parafię w Cieszynie poprzez zwrotną pożyczkę na sfinansowanie ostatniego etapu generalnego remontu kościoła Jezusowego. Na wniosek bp. Adriana Korczago, Jerzego Sojki i ks. Adama Maliny zatwierdzono zmodyfikowaną Agendę Chrztu Świętego i obrzędów do niego się odwołujących. Wejdzie ona w życie wraz z początkiem adwentu roku 2022. Przyjęto także nowe uregulowania związane z prawami i obowiązkami członków synodów diecezjalnych. Dokonano również zmian w przepisach przejściowych dotyczących ordynacji kobiet, porządkujących m.in. proces odbywania wikariatu i przystępowania do drugiego egzaminu kościelnego przez osoby, które dotychczas służyły jako diakoni (diakonki). Wprowadzono zasadę, iż w okresie przejściowym konsystorz będzie miał prawo skrócenia tego okresu. Sobotnie obrady zakończył modlitwą biskup diecezji warszawskiej Jan Cieślar.

W niedzielę przed nabożeństwem kontynuowano obrady w Lutheraneum w kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Członek Rady Światowej Federacji Luterańskiej na region Europy Środkowej i Wschodniej prof. Jerzy Sojka przedstawił temat Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL i zachęcił delegatów na synod do zapoznania się z publikacją ŚFL o zgromadzeniu, która jest dostępna również w języku polskim m.in. w „Kalendarzu Ewangelickim 2022”.

Podczas nabożeństwa w kościele Świętej Trójcy w Warszawie odbyło się ślubowanie nowych radców konsystorza. Kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Motywem przewodnim rozważania był czas i tekst biblijny z Księgi Kaznodziei Salomona 3,1-11. Bp Samiec, nawiązując do radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, która konfrontowana jest z brutalną, wojenną rzeczywistością, zauważył, że aktualnie czas radości i smutku przeplata się w naszej codzienności i nie jest to ze sobą sprzeczne. Podkreślił też, że czas płynie, zachodzą zmiany, a my nie zawsze je akceptujemy, choć bez wątpienia wszystkie wymienione przez Kaznodzieję „czasy” mają miejsce też w naszym życiu: „Kaznodzieja Salomona mówi, że wszystko ma swój czas. Może warto się uczyć tego, by przyjmować ten czas, który jest nam dany. I nie chodzi tu o defetyzm – jakieś czarnowidztwo czy bierność w życiu, a raczej o to, by robić wszystko, co tylko możemy, aby budować i przeżywać dobry czas – czas sadzenia, budowania, rodzenia, radości zabawy, przyjmując równocześnie z pokorą te inne, z naszej perspektywy gorsze czasy – i nie traktować ich jak gorsze, ale jako te, które składają się na prawdziwy przebieg naszego życia. I aby zbyt szybko nie wydawać wyroków, czy jest to sukces czy porażka, czy jest to dobry, a może zły czas. Dziś mamy czas radości – bo zmartwychwstał Pan, ale też czas smutku i modlitwy – czas wojny i czas wzmożonego wysiłku w pomaganiu. Radujmy się, bo żyje nasz Zbawiciel”.

Następna sesja Synodu Kościoła tradycyjnie planowana jest w październiku.

zdjęcia: Aldona Karska

„Zwiastun Ewangelicki” 10/2022