miniatura

Towarzystwo Biblijne (TB) w Polsce ma nowy Komitet Krajowy, który 5 kwietnia 2022 r. wybrał prezydium i prezesa. Do kompetencji Komitetu Krajowego należy m.in. ustalanie kierunków działań i strategii rozwoju towarzystwa oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem. W jego skład wchodzą delegaci Kościołów członkowskich TB oraz dyrektor generalny tej ekumenicznej organizacji. Delegatami w kadencji 2022–2027 zostali: ks. prof. Krzysztof Bardski (Kościół Rzymskokatolicki), ks. sup. Józef Bartos (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), pastor Grzegorz Boboryk (Kościół Chrystusowy), bp Jan Cieślar (Kościół Ewangelicko-Augsburski), pastor Ryszard Jankowski (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego), ks. Semko Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. dr Piotr Kosiński (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), ks. Mariusz Łukaszewski (Kościół Polskokatolicki), ks. dr Piotr Nowak (Kościół Zielonoświątkowy), prezb. Leszek Wakuła (Kościół Chrześcijan Baptystów) i ks. Paweł M. Michał Wąsowski (Kościół Starokatolicki Mariawitów).

Prezesem został wybrany prezbiter Leszek Wakuła, zaś wiceprezesami ks. Krzysztof Bardski, ks. Semko Koroza i ks. Piotr Kosiński. W skład prezydium wchodzi również dyrektor generalna towarzystwa Jadwiga Zalisz. Nowa pięcioletnia kadencja rozpoczęła się 1 maja 2022 r.


Towarzystwo Biblijne w Polsce jest chrześcijańską organizacją międzywyznaniową, zajmującą się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem Pisma Świętego. Służy chrześcijanom oraz Kościołom i organizacjom chrześcijańskim, jak również wszystkim ludziom zainteresowanym Biblią. Współpracuje z Kościołami, ale nie jest związane z żadnym wyznaniem. Zrzeszając 11 Kościołów członkowskich, reprezentujących wszystkie tradycje chrześcijańskie w Polsce, stanowi najbardziej ekumeniczne gremium w naszym kraju.

„Zwiastun Ewangelicki” 9/2022