miniatura

Blisko 400 osób z diecezji cieszyńskiej i katowickiej wzięło udział w Bezsennej Nocy 16 kwietnia br. w Drogomyślu. Organizatorami wydarzenia było Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie oraz miejscowa parafia.

Program spotkania został przygotowany przez młodych liderów i w dużym stopniu zrealizowany przez młodzież z parafii w Drogomyślu – w sumie 39 osób. Po części przygotowanej w kościele uczestnicy spotkania wzięli udział w poczęstunku, grach i zabawach.

Relacja Anny Bebek, jednej z uczestniczek:

Po dwuletniej przerwie wywołanej sytuacją pandemiczną odbyła się Bezsenna Noc.

W tym roku hasło wydarzenia brzmiało: Którędy?. Razem staraliśmy się znaleźć odpowiedź na to, jaką drogą należy iść, aby dotrzeć do Jezusa. Podczas scenek przygotowanych przez grupę młodzieżową z Drogomyśla obserwowaliśmy losy Kowalskiego, który starał się dotrzeć do swojego upragnionego Miasta R. Musiał jednak pokonać wiele przeszkód, aby się tam znaleźć. W końcu udało mu się dotrzeć do celu, ale tylko dzięki pomocy Założyciela, który zna wszystkie drogi prowadzące do swojego Miasta i potrafi nimi bezpiecznie prowadzić innych.

Usłyszeliśmy także wiele cennych słów z ust miejscowych duchownych – ks. Karola Macury, ks. Tomasza
Bujoka oraz bpa Adriana Korczago. Spowiedź i Komunię Świętą prowadzili ks. Piotr Sztwiertnia i ks. Tymoteusz Bujok.

Słowo zwiastowane było także poprzez muzykę. Wystąpiło trio – Zofia Bujok, Michał Kasztura i Marcin Mikołajczyk oraz chór młodzieżowy Prosto z serc z Drogomyśla.

Po części w kościele miał miejsce tak zwany czas nieoficjalny, podczas którego można było porozmawiać, a także zjeść hot doga, skosztować ciast i napić się czegoś ciepłego.

Więcej zdjęć: www.cme.org.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 9/2022