miniatura

„A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!”. J 20,19

Drodzy,

nadchodzą Święta Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zwykle jest to czas wielu przygotowań, dlatego staramy się skupiać na tym, co duchowe, związane z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.

Lecz zarówno tegoroczny czas pasyjny, jak i zbliżające się święta naznaczone są tragedią, jaka wydarza się za naszą wschodnią granicą. Trwa potworna wojna w Ukrainie, która przynosi cierpienie i śmierć wielu ludziom. Niełatwo pojąć, dlaczego rosyjskiej agresji nie udało się powstrzymać, a przywódca religijny rosyjskiego prawosławia tej wojnie błogosławi. Trudno uwierzyć, że mimo doświadczeń poprzednich wojen, ponownie mierzymy się z taką rzeczywistością.

W tym szczególnym czasie zanosimy nasze troski i nasz niepokój pod krzyż Chrystusa, by wraz z Jego zmartwychwstaniem odnajdywać pocieszenie i ukojenie. W modlitwach prosimy też o koniec wojny i cierpienia. Znacząco brzmią teraz słowa Zmartwychwstałego: „Pokój wam!”, bo Jego pokoju tak bardzo potrzebujemy. Pragniemy pokoju i wzajemnego zrozumienia w naszych domach. Pragniemy pokoju w naszym kraju, aby czuli się tu bezpiecznie wszyscy obywatele, ale też uchodźcy, bez względu na to, skąd przybywają. Pragniemy pokoju w świecie, by ludzie zamiast uciekać, mogli pozostać w swoich domach. Pragniemy też pojednania, by umieć wybaczać.

Z okazji świąt wielkanocnych życzę nam wszystkim doświadczenia Bożego pokoju, który dany jest nam w Chrystusie. Życzę, byśmy w zmartwychwstaniu Chrystusa dostrzegli nadzieję i uchwycili się jej, gdy czujemy się bezradni. Życzę też, by Bóg przemieniał serca wszystkich ludzi, by potrafili wprowadzać pokój i otwierać się na potrzebujących.

Błogosławionych świąt!

biskup Kościoła Jerzy Samiec

 

„Zwiastun Ewangelicki” 8/2022