miniatura

Od ponad miesiąca Rosja atakuje Ukrainę. Z tego powodu rozpoczęte na początku wojny spotkania modlitewne są kontynuowane. Mają one zwykle charakter ekumeniczny.

Wołanie o pokój

Pod pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku 28 marca odbyła się modlitwa o pokój w Ukrainie. Inicjatorami spotkania byli prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i bp Marcin Hintz. Na pl. Solidarności było słychać słowa modlitw różnych wyznań. „Jako chrześcijanie, muzułmanie i żydzi chcemy modlić się o pokój, bo wierzymy, że modlitwa ma wielką moc, gdy jest wypowiadana z wiarą i nadzieją” – powiedział bp Marcin Hintz. Dodał, że „jesteśmy dziś, Panie, zjednoczeni jako Twoje dzieci, jako siostry i bracia, by wołać o pokój na Ziemi”.

Głos zabrali przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich: rzymskokatolickiego, ewangelickiego, prawosławnego, polskokatolickiego, greckokatolickiego, metodystycznego, zielonoświątkowego, adwentystycznego, a także imam wspólnoty muzułmańskiej. W spotkaniu wziął udział także Oleksandr Plodystyi, konsul generalny Ukrainy w Gdańsku.

W Koninie parafie luterańska i prawosławna zaprosiły na ekumeniczne nabożeństwo z modlitwą o pokój. Odbyło się ono 26 marca w kościele ewangelickim. „Chcemy dać świadectwo, że modlitwa zbliża i sprawia, że jesteśmy sobie bliżsi, tak jak powinni być sobie bliscy siostry i bracia w Chrystusie. Chcemy z wami i dla was modlić się o pokój w Ukrainie. Chcemy dziś pokazać, że choć jesteśmy różnych wyznań, to w każdym z naszych Kościołów znajdziecie pomoc i dobrych ludzi” – powiedział proboszcz ks. Waldemar Wunsz. Kazanie wygłosił ks. Mirosław Antosiuk, który jest proboszczem parafii prawosławnej w Kaliszu. W modlitwie wzięli udział także przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich z regionu oraz uchodźcy z Ukrainy.

W kościele ewangelickim w Kętrzynie 24 marca odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach akcji modlitewnej Kościoły dla pokoju. Nabożeństwo poprowadzili: bp Paweł Hause, ks. Krzysztof Mutschmann, ks. Bogusław Juroszek, ks. Dawid Banach.

Intencje modlitewne wypowiadali przedstawiciele Kościołów biorących udział w nabożeństwie: bp Paweł Hause, abp Józef Górzyński (rzym.), bp Arkadiusz Trochanowki (grec.), ks. Paweł Siebiesiewicz (praw.). Teksty biblijne czytali młodzi ewangelicy, a kazanie wygłosił bp Paweł Hause. Wskazując na Zbawiciela jako na wzór do naśladowania, wypunktował ludzkie przywary i grzechy z pychą na czele, które doprowadzają do przemocy i okrucieństwa wobec bliźnich. Poszczególne elementy nabożeństwa przeplatane były pieśniami w wykonaniu Beaty Bednarz.

Koncert pasyjny połączony z modlitwą o pokój w Ukrainie odbył się w Wiśle-Malince 3 kwietnia. Wystąpili: Orkiestra Misyjna z Wisły, chórek dziecięco-młodzieżowy z Wisły-Malinki, chór mieszany z Wisły Centrum, chór mieszany z Wisły-Głębiec, chórzyści z Wisły-Malinki oraz zespół Razem.

Kętrzyn

Aby wesprzeć Ukraińców

Tak jak pisaliśmy w poprzednich numerach „Zwiastuna Ewangelickiego”, parafie luterańskie zaangażowały się w bezpośrednią pomoc i m.in. przyjmują do siebie uchodźców z Ukrainy. Na wszystkie działania pomocowe potrzebne są pieniądze, dlatego organizowane są koncerty charytatywne, aby w ten sposób zebrać niezbędne środki, ale także wesprzeć Ukraińców duchowo.

W kościele ewangelickim w Ustroniu 20 marca 2022 r. odbył się koncert charytatywny Artis Symphony Orchestra pod batutą Jean-Claude’a Hauptmanna. W czasie koncertu zebrano ofiarę, która wyniosła ponad 17 tys. zł. Pieniądze zostaną przekazane na pomoc dla ukraińskich uchodźców przebywających w Ustroniu. „Módlmy się o pokój na świecie, a przede wszystkim w Ukrainie. W pierwszym rzędzie jednak dzielmy się miłością z drugim człowiekiem” – napisał po koncercie proboszcz parafii ks. Dariusz Lerch.

Dnia 13 marca na niedzielnym nabożeństwie w parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu wystąpił Ars Cantandi – Chór Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kierowany przez Annę Grabowską-Borys. Chórzyści zaśpiewali w trakcie nabożeństwa, a następnie, pod hasłem Solidarni z Ukrainą, uczestnicy nabożeństwa wysłuchali krótkiego koncertu tradycyjnych pieś-ni ukraińskich i polskich. Po zakończeniu nabożeństwa i koncertu zbierano datki na pomoc uchodźcom. Dodatkowo rada parafialna zdecydowała, że niedzielna ofiara zostanie także przekazana na ten cel. Zebrano ponad 4000 złotych. 

W Poznaniu 20 marca odbył się koncert inaugurujący XXII Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej „Królu Niebios”. Wystąpił zespół kameralny ControO pod dyrekcją Stanisława Stanickiego wraz z sopranistką Aleksandrą Hanus. Podczas wszystkich festiwalowych koncertów zbierana jest, we współpracy z Caritas, ofiara na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Charytatywne koncerty planowane są także m.in. w Legnicy i Słupsku.

Wrocław

„Zwiastun Ewangelicki” 8/2022