miniatura

W lutym 2022 roku przez Polskę przechodziły wichury, które doprowadziły do wielu zniszczeń. W Szczytnie w diecezji mazurskiej 19 lutego uległa uszkodzeniu wieża kościoła ewangelickiego. Wiatr zerwał ok. 10 m2 dachówek, które spadając uszkodziły główny korpus kościoła. „Nikomu, dzięki Bogu, nic się nie stało. Szczęście w nieszczęściu, że wiatr podczas wichury wiał z południowo-zachodniej strony. Gdyby wiał z innej, zerwane dachówki mogłyby spaść na drogę krajową nr 57 oraz okoliczne budynki mieszkalne i ktoś mógłby ucierpieć” – zaznaczył proboszcz parafii ks. Adrian Lazar.

Dwa dni później, dzięki wysiłkowi strażaków ze Szczytna i Olsztyna, prowizorycznie zabezpieczono dach wieży. Niestety podczas oględzin straży okazało się, że odeskowanie jest w bardzo złym stanie. W dużej mierze deski są zbutwiałe i spróchniałe, a strażacy, którzy zabezpieczali wieżę, bez problemu mogli wyciągać dachówki.

Kościół był ubezpieczony i parafia czeka na wycenę szkody z towarzystwa ubezpieczeniowego, jednak ubezpieczenie pokryje jedynie koszty przywrócenia do stanu pierwotnego, sprzed wichury. Dlatego kondycja odeskowania nie będzie przedmiotem analizy, mimo że istnieje duże prawdopodobieństwo ponownego uszkodzenia dachu w przyszłości.

Wymiana całego dachu wieży jest konieczna. Bez wymiany odeskowania i położenia nowego poszycia sytuacja może się powtórzyć. „Zdaję sobie sprawę, że każdy boryka się ze swoimi wyzwaniami, w szczególności teraz, podczas wojny w Ukrainie. Jednakże odnoszę wrażenie, że sytuacja jest wyjątkowa i zasługuje na wyjątkową solidarność. Będę wdzięczny za waszą pomoc i wsparcie” – napisał ks. Adrian Lazar.


Parafia w Szczytnie zwraca się z apelem o wsparcie wymiany dachu na wieży kościoła w Szczytnie.

Ofiary można składać: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Szczytnie, ul. Warszawska 1, 12-100 Szczytno, numer konta: 08 8838 0005 2001 0103 0898 0001, Bank Spółdzielczy w Szczytnie.

„Zwiastun Ewangelicki” 7/2022