miniatura

Generalna Wizytator Nauczania Kościelnego diakon Ewa Below oraz Wydawnictwo Augustana
wspólnie zapraszają dzieci do udziału w akcji Wielkanocne słoneczniki.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji wielkanocnej dla seniorów z ewangelickich domów opieki w Dzięgielowie, Bielsku-Białej, Bytomiu-Miechowicach, Konstancinie-Jeziornej, Mikołajkach.

W tym roku prosimy o przygotowanie papierowych słoneczników o wymiarach: średnica kwiatu
do 15 cm i długość łodygi do 30 cm. Więcej informacji oraz przykłady wykonania słoneczników:

www.view.genial.ly/61feb138da38a000186d6643.

Słoneczniki można oddawać katechetom na lekcjach religii lub na szkółkach niedzielnych, lub przesyłać na
podane adresy z dopiskiem: „Słoneczniki dla seniorów” do 13 kwietnia 2022 r.

Prosimy także o przesłanie zdjęć prac wraz z podaniem liczby wykonanych słoneczników i informacją,
gdzie zostały przesłane słoneczniki na adres: zwiastun@augustana.pl

Adresy domów opieki:

  • Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie, ul. Słoneczna 30, 43-455 Dzięgielów
  • Ewangelicki Dom Opieki „Soar”, ul. Modrzewskiego 25, 43-300 Bielsko-Biała
  • Parafia Ewangelicko-Augsburska w Miechowicach, ul. Matki Ewy 1, 41-923 Bytom
  • Lux Med Tabita, ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna
  • Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mikołajkach, pl. Kościelny 5A, 11-730 Mikołajki