miniatura

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Węgrowie w lutym 2022 r. jako pierwsza przystąpiła do programu zarządzania środowiskowego Certyfikat EkoKościół. Program ten przez konkretne wsparcie pomaga parafiom i innym instytucjom kościelnym stawać się bardziej przyjaznymi środowisku naturalnemu.

Polska Rada Ekumeniczna, która program zainicjowała, zaprasza do niego parafie i inne instytucje Kościołów członkowskich. „Certyfikat EkoKościół to profesjonalny program, który może pomóc parafiom w stawaniu się bardziej ekologicznymi. Dla nas, w Polskiej Radzie Ekumenicznej, jest to praktyczny wymiar Apelu Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia z 2013 roku” – mówi dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza. W apelu, który podpisali zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w PRE oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego, zachęcano wiernych do codziennego dokonywania odpowiedzialnych wyborów oszczędzających energię i zasoby ziemi oraz szacunku dla wszystkiego, co żyje: „Nawet niewielkie, ale konsekwentne działania przyniosą ogromny skutek w ochronie całego stworzenia, które, jak czytamy w pierwszej księdze Pisma Świętego, »Bóg uczynił bardzo dobre« (por. 1 Mż 1,31)”.

Przyznanie Certyfikatu EkoKościół potwierdza, że certyfikowana parafia lub instytucja rozpoczęła proces minimalizowania swojego negatywnego oddziaływania na środowisko i na miarę swoich możliwości podejmuje ambitne, wymierne i systemowe działania, zgodnie z przygotowanym planem, służące przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Dzięki poprawie gospodarowania wodą czy energią, parafia uzyskuje też konkretne oszczędności. Plan i postępy jego realizacji są monitorowane zgodnie z międzynarodowymi standardami przez niezależną instytucję.

Wdrożenie programu i jego realizacja jest też korzystna dla parafii w wymiarze społecznym i duchowym: zwiększa zaangażowanie w życie parafii, wzmacnia międzypokoleniowe więzi. Jest również okazją do zacieśnienia współpracy pomiędzy partnerskimi parafiami, instytucjami, samorządami i organizacjami ekologicznymi. Program pomaga zbudować świadomość i wiedzę, jak pozytywnie wpływać na środowisko przyrodnicze, w którym żyjemy.

W ramach prowadzonej przez Polską Radę Ekumeniczną internetowej platformy EkoKościół odbywają się również ekowebinaria, najbliższe, na temat wody, odbędzie się 7 marca 2022 r.

„Zwiastun Ewangelicki” 5/2022