miniatura

W dniach 17-20 lutego br. odbyło się w Warszawie szkolenie podstawowe dla narratorów metody Godly Play (GP). Szkolenie zorganizował Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, we współpracy z Ewangelicko-Luterańskim Kościołem Krajowym Saksonii, stowarzyszeniem Godly Play deutsch e.V., Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Fundacją Godly Play Polska. Certyfikat uzyskało 10 osób z Bielska-Białej, Chorzowa, Katowic, Mikołowa, Pokoju, Ustronia i Warszawy.

Szkolenie, które odbyło się w Centrum Luterańskim w Warszawie, prowadzili ks. Martin Steinhäuser z Niemiec i Monika Auzemery ze Szwajcarii. W ramach szkolenia uczestniczki dowiedziały się o podstawach pedagogiki M. Montessori, duchowości dziecka, przestrzeni w metodzie Godly Play, materiałach, przebiegu zajęć oraz trzech typach opowieści, jakie są w tej metodzie stosowane. Są to tzw. święte historie, czyli opowieści o wierze, przypowieści oraz czynności liturgiczne. Każdego dnia prowadzący prezentowali jeden typ opowieści, a następnie uczestniczki przygotowywały i prezentowały kolejne historie na podstawie dostępnych scenariuszy. Szkolenie miało więc przede wszystkim charakter praktyczny.

Prowadzący, ks. Steinhäuser jest profesorem pedagogiki religii i teologii praktycznej w Evangelische Hochschule Dresden oraz prezesem zarządu niemieckiego stowarzyszenia Godly Play, od początku jego istnienia. Obecnie liczy ono około 230 członków, w tym 35 trenerów, którzy przeszkolili dotąd ponad 1000 narratorów GP. W swojej rodzinnej parafii w Lipsku ks. M. Steinhäuser co niedzielę prowadzi nabożeństwa dla dzieci metodą Godly Play. Opowiadając o tym, podkreślił: „Cieszę się, że mogę być częścią zespołu zaangażowanych chrześcijan, którzy wspierają dzieci w ich rozwoju duchowym w tej parafii. Jedną z cech charakterystycznych GP w Niemczech jest to, że nie tylko łączy się z niedzielnymi nabożeństwami, ale także z edukacją religijną w instytucjach publicznych, takich jak przedszkola czy szkoły. Z tego powodu w Niemczech powstało rozwinięcie metody pod nazwą Gott im Spiel i zostały wydane podręczniki zawierają historie Starego Testamentu oraz opowiadania o Jezusie”.

Drugą osobą prowadzącą szkolenie była pochodząca z Polski Monika Auzemery, która od czterech lat jest katechetką i wolontariuszką w parafii rzymskokatolickiej w szwajcarskim Satigny. Początkowo metodę Godly Play widziała głównie jako odpowiedź na pytania dotyczące przekazywania wiary swoim dzieciom. Z czasem jednak zaangażowała się w Stowarzyszenie Godly Play Suisse Romande. Jako członkini zarządu odpowiada za kontakty międzynarodowe.

W 2020 roku skontaktowała się z Patrycją Prostak z parafii luterańskiej w Krakowie, gdzie rok później we wrześniu szkolenie z prowadzenia zajęć z dziećmi tą metodą przeprowadził Andrew Sheldon z USA. Wzięły w nim udział osoby z różnych Kościołów chrześcijańskich. Po szkoleniach w Krakowie i ostatnim w Warszawie jest w Polsce 18 certyfikowanych narratorów metody Godly Play.

W dniu 29 grudnia 2021 r. podpisano akt fundacyjny Fundacji Godly Play Polska. Jej fundatorami są: Anna Płonka, Patrycja i Rafał Prostak, Jolanta Tyszko i Monika Auzemery. W skład zarządu fundacji wchodzą: Monika Auzemery, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, Anna Kropek, Anna Płonka, Patrycja Prostak – prezes. Obecnie fundacja jest w trakcie procesu rejestracji w KRS.

Metoda Godly Play (więcej w „Zwiastunie Ewangelickim” 18/2019) została wypracowana w Stanach Zjednoczonych przez Jerome’a W. Berrymana zainspirowanego pedagogiką Marii Montessori. Jest to metoda towarzyszenia dzieciom w odkrywaniu ich własnej duchowości. Poprzez strukturę zajęć, odpowiednio opracowane scenariusze historii biblijnych i przygotowane materiały, dziecko ma możliwość samodzielnego poszukiwania i odnajdywania odpowiedzi na własne pytania dotyczące wiary, Boga oraz otaczającego je świata. Metoda ma charakter ponadwyznaniowy, umożliwia jednak dostosowanie materiałów do potrzeb danego Kościoła.

„Zwiastun Ewangelicki” 5/2022