miniatura

W dniach 14-18 lutego 2022 r. odbyła się zimowa sesja Instytutu Pastoralnego – po raz kolejny online.

Spotkanie rozpoczęto od modlitwy trzech ubiegłorocznych absolwentów: ks. dra Grzegorza Olka, ks. Zbigniewa Obracaja i ks. Piotra Sztwiertni w oparciu o wybrane wersety z 13. rozdziału 1. Listu do Koryntian.

Ks. dr Grzegorz Olek przez cały tydzień opowiadał o specyfice czterech Ewangelii: Marka, Mateusza, Łukasza i Jana, ich głównych narracyjnych wątkach, zbiorach mów i zamyśle poszczególnych autorów. Wykładowca analizował także Kazanie na górze i przedstawiał nowe wyniki badań biblistycznych związanych z Galileą. Refleksje te stanowiły wsparcie w procesie zrozumienia tekstów, będących fundamentem dla wygłaszanych kazań, prowadzenia lekcji religii i rozmów duszpasterskich.

Kursanci podczas zajęć z Joanną Gacką, wykładowczynią Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej z Wrocławia, zastanawiali się nad nowymi możliwościami wymuszonego przeniesienia części działalności Kościołów do sieci. Analiza stron internetowych i profili społecznościowych poszczególnych organizacji religijnych prowadziła do refleksji nad tym, komu, co i jak komunikują, a także co i w jaki sposób można w tej komunikacji ulepszyć.

Uczestnicy brali również udział w wykładzie prof. Anny Wolff-Powęskiej pt. Niemcy – Polacy. Kultura pamięci w procesie transformacji zorganizowanym przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w ramach Zespołu Międzynarodowych Badań Porównawczych.

Prof. Rafał Glajcar mówił o: Demokracje (?) środkowoeuropejskie na przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI wieku. Rzecz o trudnej sztuce interpretacji tego, czego jesteśmy świadkami. Natomiast Jakub Ostropolski dzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat różnych metod zarządzania pracą.

Wraz z biskupem Adrianem Korczago kursanci relacjonowali stan przygotowań dotyczący opracowania o wstąpieniach do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz ćwiczyli procedury podejmowania uchwał przez radę parafialną. W oparciu o film Nie patrz w górę w reżyserii A. McKay’a, dyskutowali o bieżących wyzwaniach duszpasterskich wynikających z własnych doświadczeń.

Podczas całego tygodnia w ramach interaktywnych porannych i wieczornych modlitw rozważano 13. rozdział 1. Listu do Koryntian oraz 1. Listu Jana 4,16.

„Zwiastun Ewangelicki” 5/2022