miniatura

Dnia 6 stycznia 2022 roku w urzędowanie proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu został wprowadzony ks. Dariusz Lerch.

Wprowadzenia dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście biskupa diecezji katowickiej Mariana Niemca oraz ks. Marka Londzina z Dzięgielowa. W prze-mówieniu skierowanym do nowego proboszcza bp Adrian Korczago nawiązał do przeżywanego Święta Epifanii, podkreślając, by objawiona światu Światłość, którą jest Jezus Chrystus, przewodziła także służbie ks. Dariusza Lercha.

Nowo wprowadzony proboszcz wygłosił kazanie w oparciu o fragment z Ewangelii Jana 14,4-6. W liturgii nabożeństwa czynnie uczestniczyli: ks. Oskar Wild z Wisły oraz ks. Michał Matuszek i diakon Urszula Śliwka z Ustronia.

Życzenia ks. Dariuszowi Lerchowi złożyli kurator parafii Marcin Janik oraz burmistrz Ustronia Przemysław Korcz. O muzyczną oprawę zadbały Ustroński Chór Ewangelicki pod dyrekcją Szymona Staniszewskiego, zespół Soli Deo Gloria prowadzony przez Dorotę Twardzik i Justynę Gazdę, a także zespół Joy pod dyrekcją diakon Urszuli Śliwki. Za kontuarem organów zasiadła Justyna Gazda, a na flecie zagrała Karolina Gomola.


Ks. Dariusz Lerch urodził się 15 listopada 1985 r. w Wodzisławiu Śląskim. W latach 2006-2011 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Został ordynowany 9 lutego 2013 r. W parafii w Ustroniu służy od 2011 r., od 2020 r. jako proboszcz pomocniczy. Dnia 7 listopada 2021 r. został przez zgromadzenie parafialne wybrany proboszczem parafii w Ustroniu. Był jedynym kandydatem – z 294 głosujących za je-go kandydaturą opowiedziało się 287 osób, 5 osób się wstrzymało od głosu, 2 głosy były nieważne.

Ks. Dariusz Lerch jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2022