miniatura

Od 22 grudnia 2021 do 2 stycznia 2022 r. – już po raz 25. – odbyły się wczasy świąteczno-noworoczne w Wiśle-Jaworniku. Wczasy zorganizowała miejscowa parafia przy wsparciu Diakoni Polskiej, która dofinansowała pobyt 14 osób. Jedna z uczestniczek opisuje wypoczynek, oceniając go jako udany i wyrażając wdzięczność wobec organizatorów. Poniżej obszerne fragmenty jej relacji.

Siedem nabożeństw i wiele spotkań

„Sytuacja, jaka panuje w związku z pandemią spowodowała, że przybyło tylko 27 uczestników. Na turnusie 2019/2020 było nas 43 uczestników z pięciu diecezji. W tym roku z diecezji cieszyńskiej było 17 osób, z diecezji katowickiej – 7 osób, 1 osoba wyznania metodystycznego oraz 2 osoby wyznania rzymskokatolickiego. Osiem z tych osób przyjechało do Jawornika po raz pierwszy.

Podczas pierwszego posiłku przedstawiliśmy się podając imię i parafię, z której jesteśmy. Każdy posiłek rozpoczynaliśmy modlitwą, a kończyliśmy wspólną pieśnią. Wzięliśmy udział w siedmiu nabożeństwach. W 2. Dzień Bożego Narodzenia nasz opiekun ks. Zdzisław Sztwiertnia złożył życzenia najstarszej uczestniczce, która obchodziła 89. urodziny. Odwiedziła nas także grupa śpiewacza Wańcy z repertuarem kolędowym.

Mieliśmy różnych gości. Ks. Marek Londzin z Dzięgielowa opowiedział o przeżyciach z wycieczki do Izraela. Ks. Bogdan Wawrzeczko wraz z Anielą Wawrzeczko ze Skoczowa przedstawili sytuację prześladowanych chrześcijan w różnych krajach świata. Maciej Oczkowski mówił o działaniu Pana Boga w jego życiu oraz o formach pomocy ludziom będącym w potrzebie. Oglądaliśmy też film Sprawa Chrystusa, pokazujący historię niewierzącego człowieka, który stał się chrześcijaninem. Odwiedził nas również biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago.

W sylwestra w kaplicy wspólnie oczekiwaliśmy na nadejście nowego, 2022 roku. Śpiewaliśmy pieśni oraz słuchaliśmy przemyśleń czytanych przez opiekuna. O północy wspólnie zmówiliśmy modlitwę Ojcze nasz, a potem przy lampce szampana składaliśmy sobie życzenia Bożego błogosławieństwa, miłosierdzia, Jego łaski i ochrony oraz zdrowia. Wyjeżdżaliśmy wdzięczni Panu Bogu, z nadzieją, że jeśli On pozwoli, to za rok znowu przyjedziemy do Jawornika”.

Helena Stryja         

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2022