miniatura

Pierwszą zagraniczną wizytę ks. Anne Burghardt, sekretarz generalna Światowej Federacji Luterańskiej odbyła w Polsce w dniach 13-15 grudnia 2021 r. Towarzyszył jej sekretarz regionalny ds. Europy ks. Ireneusz Lukas. Delegacja odwiedziła Warszawę i Kraków, by zobaczyć, jak przebiegają przygotowania do Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w 2023 roku oraz poznać Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, który jest gospodarzem tego wydarzenia.

Rozmowy w Warszawie: ks. Anne Burghardt i bp Jerzy Samiec

Podczas pobytu w Polsce sekretarz generalna spotkała się w Centrum Luterańskim w Warszawie z biskupem Kościoła Jerzym Samcem, pracownikami biura konsystorza i biura Diakonii Polskiej. Poznała działalność diakonijną Kościoła i zapoznała się z akcją wsparcia dla uchodźców na polsko-białoruskiej granicy, którego udzielają Diakonia Polska i Kościół. Ks. A. Burghardt rozmawiała też ze studentami teologii ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W trakcie spotkania poruszono następujące tematy: studia zagraniczne dla studentów teologii, możliwość kursów online, a także kwestię obecności Światowej Federacji Luterańskiej w świadomości wiernych Kościołów członkowskich.

W czasie wizyty w kościele luterańskim Świętej Trójcy w Warszawie proboszcz parafii ks. Piotr Gaś opowiedział o historii, jak i obecnej sytuacji parafii i kościoła.

Dnia 14 grudnia w Krakowie sekretarz generalna zwiedziła centrum konferencyjne ICE oraz dziedziniec na Wawelu, gdzie planowane jest nabożeństwo inauguracyjne. Odbyło się również spotkanie z członkami komitetu krajowego: bp. Jerzym Samcem, bp. Adrianem Korczago (diecezja cieszyńska), bp. Marianem Niemcem (diecezja katowicka), Anną Wrzesińską – przewodniczącą komitetu, Małgorzatą Zachraj – koordynatorką krajową zgromadzenia oraz Agnieszką Godfrejów-Tarnogórską, rzeczniczką prasową Kościoła. W spotkaniu uczestniczył także ks. Piotr Sztwiertnia – reprezentant Kościoła w komitecie ŚFL ds. organizacji nabożeństw podczas zgromadzenia. Delegacja spotkała się także z dk. Wiktorią Matloch z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie, gdzie siedzibę ma biuro lokalnego koordynatora zgromadzenia. Parafia będzie również włączać się w przygotowania i zaprosi część delegatów na niedzielne nabożeństwo.            

zdjęcia Michał Karski i Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska

W kościele w Krakowie od lewej: bp Jerzy Samiec, ks. Ireneusz Lukas, ks. Anne Burghardt, dk. Wiktoria Matloch, Małgorzata Zachraj, Anna Wrzesińska

Wywiad z ks. Anne Burghardt

„Zwiastun Ewangelicki” 1/2022