miniatura

Ekumeniczne spotkania noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne, 10 stycznia zgromadziło w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie liczne grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce.

W swym przemówieniu prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) bp Andrzej Malicki (met.) przypomniał, że w 2021 roku minęła 75. rocznica utworzenia tej organizacji. Przywołał słowa założycieli, którzy chcieli działać w myśl sformułowania, „że to, co nas łączy, jest wyższego gatunku, aniżeli to, co nas dzieli”. „Te słowa są niezmiernie aktualne dzisiaj, w czasach podziałów, niepewności, nierzadko nawet wrogości. Wchodząc w 76. rok działalności PRE musimy pracować nad zasypywaniem tych podziałów i skupić się na budowaniu jedności wierzących w duchu arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa: »Aby wszyscy byli jedno«” – podkreślił prezes PRE.

W kontekście zbliżającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan bp Andrzej Malicki powiedział, że ekumenizm nie może być i nie jest jedynie konwenansem, a nabożeństwa i wydarzenia ekumeniczne powinny zbliżać ludzi do siebie nie tylko na poziomie duchowym. „Jednym z wielu problemów, z którymi wspólnie jako Kościół czy Kościoły się zmagamy, niewątpliwie jest laicyzacja (…). Dlatego ważne jest, abyśmy jako ludzie wiary byli dobrymi i wiarygodnymi świadkami Ewangelii”.

Prezes PRE odniósł się również do pandemii COVID-19. „Z przykrością przyjmujemy informacje o największej liczbie zgonów po drugiej wojnie światowej. Blisko 100 tysięcy ofiar. Niepokojące też są statystyki dotyczące szczepień. Wciąż jeszcze za mało ludzi postanowiło się zaszczepić” – zauważył.

Bp A. Malicki wyraził również swoje ubolewanie w związku z kryzysem humanitarnym i łamaniem praw człowieka, czego doświadczają uchodźcy na granicy z Białorusią. Przypomniał, że Polska w swej historii była schronieniem dla ludzi, którzy uciekali przed prześladowaniami, biedą i głodem. Zaapelował też o wsparcie ofiar tego kryzysu i o modlitwę za tych, którzy zapewniają bezpieczeństwo i pokój w naszym kraju.

Przypomniał też, że Polska Rada Ekumeniczna to przede wszystkim dialog i próba wzajemnego zrozumienia. „Ekumenia ma nas inspirować, ma być katalizatorem pozytywnych zmian i prawdziwego braterstwa” – podkreślił.

W trakcie spotkania nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej, przyznawaną zasłużonym dla ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie, wręczono Pelagii Jaworskiej i bp M. Włodzimierzowi Jaworskim z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. W imieniu laureatów statuetkę odebrał bp M. Karol Babi, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Podczas Ekumenicznego spotkania noworocznego słowa pozdrowienia wygłosili: reprezentujący kard. Kazimierza Nycza bp Tadeusz Pikus (rzym.), przewodniczący Aliansu Ewangelicznego w Polsce bp Marek Kamiński (ziel.), naczelny rabin Polski Michael Schudrich, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego mufti Tomasz Miśkiewicz, a także przedstawiciele Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, prezydenta Warszawy i marszałka województwa mazowieckiego. Odczytano również pozdrowienia przesłane przez premiera polskiego rządu.

W noworocznym spotkaniu udział wzięli zwierzchnicy i przedstawiciele pozostałych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, jej oddziałów i komisji oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

(PRE)

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2022