miniatura

Dnia 26 listopada 2021 r. w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie zainaugurowano kolejną edycję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W roku 2021 r. Diakonia Polska rozprowadziła w parafiach ewangelicko-augsburskich ponad 10 tysięcy świec.

Podczas inauguracji dyrektor generalna Diakonii Polskiej Wanda Falk podkreśliła, że Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom nie pozwala na obojętność.

Akcja przypomina o osobach potrzebujących, żyjących w trudnych warunkach, chorych i cierpiących. Wśród potrzebujących są dzieci i młodzież, które „dzięki akcji zyskują równe szanse edukacyjne, nadzieję na lepszą przyszłość i pewny start w dorosłe życie”. Pozyskane fundusze przeznaczane są między innymi na współfinansowanie obozów i kolonii, wspieranie świetlic środowiskowych czy leczenie i rehabilitację oraz wsparcie psychologiczne najmłodszych.

Wanda Falk nawiązała też do sytuacji pandemii i związanych z nią ograniczeń. Odniosła się również do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, gdzie wiele osób, w tym rodzin z małymi dziećmi, oczekuje na wsparcie. Poprosiła w tym kontekście, by szczególnie pamiętać o dzieciach, „które są ofiarami wojny, kataklizmów i niejednokrotnie doświadczają wielu nieszczęść. Pozbawione perspektyw, nadziei są bezsilne, żyją w strachu i ciągłym niebezpieczeństwie”.

To ekumeniczna i adwentowa akcja, w której od 22 lat siły łączą cztery charytatywne organizacje. Współpracują Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska), Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Organizatorzy akcji podkreślają, że wigilijna świeca ma wskazywać na osoby potrzebujące i wykluczone. Ma uwrażliwiać na ich potrzeby i zachęcać do niesienia pomocy. Ma być oznaką gotowości do dzielenia się miłością, a jej płomień symbolem nadziei, życzliwości i międzyludzkiej solidarności. Bez względu na pochodzenie czy przynależność kościelną.

Diakonia Cieszyńska zainaugurowała Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom nabożeństwem w kościele ewangelickim w Wiśle 5 grudnia 2021 r. W nabożeństwie prowadzonym przez proboszcza ks. Waldemara Szajthauera, uczestniczyli także przedstawiciele Diakonii Polskiej. Prezes Diakonii bp Ryszard Bogusz wygłosił kazanie, a dyrektor Wanda Falk przekazała pozdrowienie. Ks. Marek Londzin, dyrektor Diakonii Diecezji Cieszyńskiej w towarzystwie najmłodszych parafian uroczyście zapalił ekumeniczne świece. W nabożeństwie czynny udział wzięli również przyszłoroczni konfirmanci. W śpiewie towarzyszyły dzieci ze szkółki niedzielnej z Tadeuszem Heczko oraz chór pod dyr. Elżbiety Szajtauer.

Bp Ryszard Bogusz w swoim kazaniu rozważał fragment Listu do Rzymian 13,8-10. Odniósł się w nim zarówno do wyzwań współczesności – ograniczeń epidemicznych, sytuacji na wschodniej granicy, życiowych trudności najmłodszych spośród nas, jak również do realizowanych projektów pomocowych Diakonii Polskiej. Zaznaczył, że wigilijna świeca to dziś jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli świąt. „Świeca to nie tylko ów płomień na wigilijnym stole, ale przede wszystkim realna pomoc potrzebującym. To uwrażliwienie na tych, którzy cierpią” – podkreślił.

Dyrektor Wanda Falk w swoim pozdrowieniu nawiązała do idei i znaczenia akcji. „Nie obawiajmy się, że możemy za mało. To, co błahe z pozoru może być początkiem zmian. Zapalmy więc tę niewielką świecę, by dla potrzebujących dzieci dokonać rzeczy wielkich!” – dodała na zakończenie.

W tym roku Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom promowane jest filmem wideo przygotowanym przez parafię Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Młodzi parafianie mówią w nim, czego potrzebują dzieci oraz dlaczego warto pomagać innym. Odpowiadają też na pytanie, w jaki sposób dorośli mogą pomagać najmłodszym. Na temat przesłania akcji wypowiada się też prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz.

Warszawa

Zdjęcie u góry: Wisła, fot. Szymon Brodacki

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2021