miniatura

W ramach wsparcia rzeczowego Diakonia Polska otrzymała z Niemiec 500 sztuk zimowych płaszczy i kurtek. Artykuły trafią do osób potrzebujących. Z pomysłem zorganizowania zbiórki odzieży wystąpił ks. Kuno Hauck z parafii ewangelickiej w niemieckim Fürth w Bawarii, a za kwestie logistyczne związane z przekazaniem darów dla uchodźców ze strony niemieckiej odpowiedzialny był ks. Hans-Gerhard Koch. W porozumieniu z ks. Marcinem Pyszem ubrania przyjęła parafia ewangelicka w Piszu. Transport dotarł do miejsca docelowego 19 listopada 2021 r. Ubrania trafią do Ośrodków Strzeżonych dla Cudzoziemców w Białymstoku oraz Kętrzynie. „Cieszymy się, że do Diakonii zgłaszają się osoby i instytucje, które pragną aktywnie włączać się w działania pomocowe. Tak było i tym razem! Dziś dziękujemy za kolejną inicjatywę wspierającą uchodźców na polsko-białoruskiej granicy!” – napisano w mediach społecznościowych.

Wspólną zbiórkę na rzecz uchodźców i migrantów na granicy polsko-białoruskiej zainicjowali prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wraz z przedstawicielami Kościołów i wspólnot religijnych w Warszawie.

„W ostatnich tygodniach wszyscy ze smutkiem i niepokojem patrzymy na Wschód, gdzie na granicy polsko-białoruskiej migranci i uchodźcy, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze, doświadczają bólu, głodu i zimna, pozbawieni są opieki prawnej oraz medycznej” – napisano w oświadczeniu podpisanym przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, bpa Jerzego Samca – zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, abp. Kazimierza Nycza – metropolitę warszawskiego, Michaela Schudricha – naczelnego rabina Polski, Marka Marię Karola Babiego – biskupa Kościoła Starokatolickiego Mariawitów oraz ks. Bogdana Krubę w imieniu Kościoła Greckokatolickiego i ks. Doroteusza Sawickiego w imieniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Sygnatariusze listu apelują o wspieranie organizacji pomocowych, zarówno religijnych, jak i świeckich, które już wcześniej rozpoczęły swoje działania w strefie przygranicznej. Ponadto w Kościołach i wspólnotach religijnych prowadzona była zbiórka na rzecz potrzebujących przy wschodniej granicy Polski. W akcję włączyły się obie stołeczne parafie ewangelicko-augsburskie.

Pomoc przekazywana jest także po stronie białoruskiej. Parafia luterańska z Grodna w Białorusi przekazała 18 listopada pierwszą partię pomocy dla uchodźców. Ks. Vladimir Tatarnikov wraz z rzymskokatolicką organizacją charytatywną Caritas w Grodnie odwiedził ośrodek, w którym przebywają uchodźcy na granicy białorusko-polskiej. Przywieźli paczki żywnościowe, ciepłe ubrania i artykuły higieniczne. Kolejny transport pomocy humanitarnej przekazano 23 listopada.

„Dla nas bardzo ważne jest pomaganie ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i nadal zbieramy darowizny na kolejne dostawy pomocy ” – napisał ks. Tatarnikov.

Z prawej ks. Vladimir Tatarnikov

Zakończyły się zbiórki, o których informowaliśmy w poprzednich numerach „Zwiastuna Ewangelickiego”. W trakcie zbiórki dla cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie organizowanej przez parafię w Piszu we współpracy z Ewangelickim Stowarzyszeniem Betel, Diecezją Mazurską oraz Diakonią Polską, zebrano 13 704,89 zł, z czego 5000 zł przekazała Diakonia Polska. W Łodzi na wsparcie ośrodka dla cudzoziemców w Bezwoli w woj. lubelskim zebrano kwotę 22 875 zł.


Natomiast Diakonia Polska przedłużyła zbiórkę, o której pisaliśmy w numerze 21, do 15 grudnia 2021 r.

Ofiary można wpłacać:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska), ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa, Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa

Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384, z dopiskiem „Uchodźcy”

Wpłat można także dokonywać przez stronę: www.diakonia.org.pl/darowizny


Powstała także strona ewangelicydlagranicy.pl 

Twórcy tak ją opisują: „Jesteśmy grupą chrześcijan, ewangelików oraz sympatyków Kościoła, których łączy i głęboko niepokoi obecna sytuacja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej. Nasza nieformalna inicjatywa Ewangelicy dla Granicy jest wezwaniem do tworzenia społeczności ludzi nieobojętnych na los osób uchodźczych i wspierających się w różnorakich działaniach na rzecz sprawiedliwości, poszanowania godności i podstawowych praw migrantów.

 Służymy ponad podziałami wyznaniowymi, zachęcamy do niesienia nadziei oraz podejmowania odpowiedzialnych inicjatyw w lokalnych społecznościach. Tworzymy przestrzeń, w której można znaleźć informacje o formach wsparcia dla migrantów i dla osób bezpośrednio zaangażowanych w niesienie pomocy „ludziom w drodze”. 

Informujemy o spotkaniach i wykładach dotyczących wyzwań jakie niosą ruchy migracyjne w naszej części Europy. Gromadzimy i tworzymy materiały informacyjne i edukacyjne do rozpowszechnienia wiedzy i wykorzystania we wspólnotach”.

„Zwiastun Ewangelicki” 23/2021