miniatura

W Cieszynie 19 listopada 2021 roku w kościele Jezusowym odbyła się uroczystość z okazji 140-lecia założenia Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej oraz 30. rocznicy reaktywacji Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy.

Uroczystość rozpoczęła się preludium organowym w wykonaniu Jean-Claude Hauptmanna oraz przybliżeniem historii towarzystwa przez uczniów liceum. Gości i uczestników uroczystości przywitał prezes Towarzystwa Ewangelickiego, proboszcz parafii w Cieszynie ks. Marcin Brzóska. Podczas spotkania wystąpiły chóry: przedszkolaków, szkoły podstawowej, a także licealistów. Wykłady wygłosiły: prof. Ewa Chojecka: Dwie opowieści bajkowe – z historii i współczesności oraz prof. Aniela Różańska: Kształtowanie otwartej tożsamości ewangelickiej. Uczniowie zaprezentowali także wspomnieniowy montaż słowno-muzycznym.

Okolicznościowe pozdrowienia wygłosili: w imieniu powiatu cieszyńskiego przewodniczący Stanisław Kubicius oraz starosta Mieczysław Szczurek, w imieniu miasta Cieszyna burmistrz Gabriela Staszkiewicz, a także przewodniczący Stowarzyszenia Historycznego Hereditas z Czeskiego Cieszyna Adam Cieślar.

Biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago podziękował za konsekwentną służbę szerzenia oświaty od przedszkola po maturalną dojrzałość. Życzył Bożego błogosławieństwa, wyrażając nadzieję, że placówki oświatowo-wychowawcze prowadzone przez towarzystwo były, są i będą „kuźnią wykuwania w sercach, od najmłodszych po młodzież, które pozwalają pośród różnorodności i odmienności cieszyć się sobą nawzajem, ucząc się szacunku, by nikt z absolwentów którejkolwiek placówki nigdy nie próbował zniszczyć praw drugiego do odmienności na rzecz lansowania jedynozbawczych wyobrażeń na swój temat, ale dostrzegał i napiętnował wszelkie przejawy nietolerancji”.


Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej powstało w 1881 roku z inicjatywy ks. Franciszka Michejdy. Jego celem była edukacja, ale przede wszystkim wydawanie religijnych książek w języku polskim. W 1905 roku zmienił się statut organizacji, a także jej nazwa na Towarzystwo Ewangelickie. Odtąd głównym celem stała się działalność oświatowa, co miało szczególne znaczenie zwłaszcza w perspektywie nadziei odzyskania niepodległości. Władze komunistyczne wygasiły tę działalność, ale 30 lat temu ją reaktywowano. Powołano do istnienia cztery placówki oświatowo-wychowawcze: Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego (LOTE), Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego (GTE), Szkołę Podstawową Towarzystwa Ewangelickiego (SPTE) oraz Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego (PTE).

„Zwiastun Ewangelicki” 23/2021