miniatura

Dnia 8 listopada 2021 r. za pomocą platformy do wideokonferencji odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, które wybrało nowe władze.

W skład nowego zarządu zostali wybrani: ks. Michał Makula – prezes, ks. Waldemar Szajthauer – wiceprezes, ks. Grzegorz Giemza – wiceprezes, ks. Grzegorz Olek – delegowany przez radę naukową, ks. Marcin Ratka-Matejko – sekretarz, ks. Arkadiusz Raszka – skarbnik oraz ks. Bartosz Cieślar. Radę naukową utworzyli: ks. Grzegorz Giemza – przewodniczący, ks. Grzegorz Olek – wiceprzewodniczący, ks. Karol Niedoba – sekretarz i ks. Marcin Undas – kronikarz. Do komisji rewizyjnej weszli: ks. Wojciech Pracki – przewodniczący, ks. Roman Kluz i ks. Ryszard Pieron.

Zadaniem stowarzyszenia jest stwarzanie możliwości dalszego rozwoju, dokształcania, umacniania więzi koleżeńskich oraz pomocy w trudnych sytuacjach.

„Zwiastun Ewangelicki” 22/2021