miniatura

W niedzielę 31 października 2021 r. w kościele ewangelickim w Białej odbyło się centralne nabożeństwo reformacyjne trzech parafii – Białej, Bielska, Starego Bielska – na terenie Bielska-Białej. Było ono także związane z 70-leciem połączenia Bielska i Białej w jeden organizm miejski, które miasto świętuje w tym roku. Przed rozpoczęciem nabożeństwa wykład dotyczący historii ewangelicyzmu w Bielsku i Białej zaprezentował Piotr Kenig z Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej (cały tekst znajdziecie w „Kalendarzu Ewangelickim 2022”).

W liturgii wstępnej uczestniczyli duchowni trzech parafii: ks. Krzysztof Cienciała, proboszcz parafii w Bielsku, ks. Robert Augustyn, proboszcz parafii w Białej, ks. Artur Woltman, wikariusz parafii w Starym Bielsku. Odczytali oni także teksty reformacyjne – fragmenty 95 tez o odpustach, O wolności chrześcijanina Marcina Lutra oraz Wyznania augsburskiego.

Kazanie w oparciu o fragment z Listu do Galacjan z 5 rozdziału wygłosił biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago. Modlitwę powszechną na zakończenie zmówił ks. Piotr Szarek, proboszcz parafii w Starym Bielsku. W trakcie uroczystości śpiewał chór parafii w Białej pod dyrekcją Sławomira Chmiela.

Obecni byli przedstawiciele władz – wiceprezydent Bielska-Białej Adam Ruśniak, który odczytał list prezydenta Jarosława Klimaszewskiego, senator Agnieszka Gorgoń-Komor. W nabożeństwie uczestniczyła także przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Dorota Wiewióra.

Po nabożeństwie odbył się koncert organowy w ramach festiwalu Bach Fest. Na zabytkowych organach zagrał Arkadiusz Bialic, a na skrzypcach solo oraz z towarzyszeniem organów grał Zbigniew Pilch. Podczas koncertu wybrzmiały kompozycje Jana Sebastiana Bacha – w tym chorałowe opracowanie pieśni Warownym grodem.

„Zwiastun Ewangelicki” 22/2021