miniatura

 

Kolejny apel o włączenie się w pomoc dla uchodźców wystosowała 2 listopada 2021 r. Diakonia Polska: „Sytuacja osób przebywających na granicy cały czas jest trudna. Spada temperatura, warunki stają się coraz trudniejsze. Cały czas można włączyć się w akcję pomocy!”.

DAROWIZNY PIENIĘŻNE

Ofiary na rzecz tych, którzy przebywają w polskim pasie granicznym, można przekazywać na konto Diakonii Polskiej indywidualnie oraz również poprzez parafie ewangelickie. Z zebranych funduszy koordynowana będzie bieżąca pomoc dla uchodźców, realizowana m.in. we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, jedyną organizacją mającą prawo wjazdu do strefy stanu wyjątkowego.

Dane konta bankowego:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska)

Miodowa 21, 00-246 Warszawa,

Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa

Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384 z dopiskiem „Uchodźcy”

Wpłat można także dokonywać z wykorzystaniem platformy płatności elektronicznych Dotpay na www.diakonia.org.pl/darowizny

DAROWIZNY RZECZOWE

W pierwszej kolejności zachęcamy do wpłat pieniężnych. Taka forma pomocy pozwala na maksymalną elastyczność działania (zakup konkretnych rzeczy, na które akurat jest zapotrzebowanie). Jeśli jednak w Parafiach prowadzone będą zbiórki darów rzeczowych, to po zakończeniu akcji prosimy o przesłanie tego, co zebrano do Centrum Luterańskiego w Warszawie.

Dary zostaną przekazane do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym Kościół Ewangelicko-Augsburski współpracuje od dłuższego czasu. RPO podczas swoich wizyt interwencyjnych przekazuje także dary rzeczowe osobom znajdującym się przy granicy, czy też przebywającym w ośrodkach strzeżonych i placówkach Straży Granicznej w oczekiwaniu na zakończenie długiej procedury.

CZEGO POTRZEBA?

  1. Dobrej jakości ciepłych ubrań
  2. Butów dla dzieci i dorosłych
  3. Artykułów spożywcze (np. batony energetyczne)
  4. Artykułów higienicznych (szampony, żele itp.)
  5. Materiałów plastycznych dla dzieci

Do tej pory we współpracy z Ewangelickimi Kapelanami Straży Granicznej Diakonia Polska przygotowała 500 zestawów pomocowych dla osób przebywających na granicy. To pierwszy etap pomocy rzeczowej dla uchodźców – darów przekazanych osobom na wolnym powietrzu i w ośrodkach strzeżonych.

We współpracy z Ewangelickim Stowarzyszeniem Betel Diakonia Polska wsparła także ośrodek strzeżony dla cudzoziemców w Kętrzynie. Dzięki przekazanej dotacji celowej w wysokości 5 000 zł zakupiono najpotrzebniejsze produkty – ciepłą odzież i zimowe obuwie, a także artykuły spożywcze, higieniczne, które stanowią bezpośrednią pomoc dla osób przebywających w placówce.

Na apel Diakonii Polskiej odpowiadają parafie, które prowadzą zbiórki konkretnych darów rzeczowych. W ten sposób wsparcie uzyskają zarówno ośrodki strzeżone i uchodźcy przebywający na granicy, jak i osoby, które znalazły się w placówkach medycznych w strefie przygranicznej. Parafie zbierają także darowizny pieniężne, które po zakończeniu zbiórki zostaną łącznie przekazane do Diakonii, skąd koordynowana będzie dalsza pomoc.


Kościół Ewangelicko-Augsburski podsumował prowadzoną we wrześniu zbiórkę na rzecz Fundacji Ocalenie, która udziela bezpośredniej pomocy uchodźcom, obecnie również na polsko-białoruskiej granicy. Zebrano łącznie 39 830 zł.

Parafia w Bytomiu-Miechowicach 4 października 2021 r. poinformowała w swoich mediach społecznościowych, że na adres kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP wysłała list w sprawie kryzysu migracyjnego. W wiadomości podpisanej przez proboszcza parafii ks. Jana Kurko czytamy: „zdajemy sobie sprawę z ogromu wyzwań, przed jakim stanął nasz kraj w obliczu kryzysu migracyjnego. Wiemy, że ochrona polskich granic, a dziś szczególnie na odcinku z Białorusią, stanowi duże wyzwanie. Nie czujemy się uprawnieni, by oceniać prawidłowość podejmowanych decyzji i stosowanych środków.

Prosimy jedynie, by ludziom, którzy zostali uwięzieni w pasie nadgranicznym, dostarczyć niezbędnych środków do życia oraz umożliwić złożenie wniosków o azyl. Wierzymy, że kompetencje urzędników oraz właściwych służb pozwoli określić, kto powinien, a kto nie powinien otrzymać schronienia w granicach RP.

Z naszej strony deklarujemy, że jesteśmy w stanie przyjąć jedną z rodzin na czas oczekiwania na wydanie decyzji”.

Po tygodniu parafia nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Rozpoczęła za to zbiórkę, w porozumieniu z Grupą Granica, latarek czołowych i powerbanków dla uchodźców, którzy przebywają w przygranicznych lasach. „W lasach są ludzie, do których musi dotrzeć doraźna pomoc. To najbardziej dosłowna forma bycia światłem dla drugiego człowieka w obecnym czasie” – napisano na Facebooku. Zbiórka trwała od 12 do 17 października.

Parafia w Piszu na Mazurach w październiku rozpoczęła zbiórkę ofiar na zakup pomocy dla uchodźców przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Pomoc zostanie przekazana przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. Z zebranych ofiar zakupione zostaną m.in.: bielizna i ciepłe ubrania dla dzieci i kobiet oraz artykuły plastyczne i środki higieniczne. Zbiórka trwa do końca października, ofiary można wpłacać na konto parafii: 78 1600 1462 1859 6292 8000 0001, z dopiskiem: Ofiara na cele kultu religijnego – uchodźcy.

Do zbiórki włączyła się również Diakonia Polska przekazując dotację na stowarzyszenie.

Co roku parafia w Łodzi prowadzi zbiórkę charytatywną na rzecz uchodźców z ośrodka dla cudzoziemców w Bezwoli w województwie lubelskim. W tym roku zbiórka trwa do końca października. Za zebrane pieniądze zostaną zakupione: nowe ubrania dla dzieci, zabawki, gry, środki higieny, pieluchy jednorazowe, środki czystości itp. Ofiary można wpłacać na konto parafii: 47 1050 1461 1000 0022 6489 9416, z dopiskiem: Zbiórka na rzecz uchodźców.


Inne działania związane z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy:

Głos Synodu Kościoła

Oświadczenie biskupa diecezji mazurskiej

Apel parafian

Apel Diakoni Polskiej o składanie ofiar

Zbiórka dresów i T-shirtów dla szpitala w Hajnówce


„Zwiastun Ewangelicki” 20/2021