miniatura

W Skoczowie 23 października 2021 r. w zorganizowano Jesienny Dzień Skupienia dla duchownych, synodałów, radnych parafialnych i katechetów diecezji cieszyńskiej.

Zebranych w kościele powitał ks. Marek Londzin, przewodniczący diecezjalnej komisji ewangelizacyjno-misyjnej, który wygłosił rozważanie w oparciu o Psalm 50,15.

Refleksjami dotyczącymi zagadnienia Boże myśli to nie nasze myśli – pozytywne aspekty czasu pandemii podzielił się biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago. W swoim wystąpieniu wskazywał, by w trudnym pandemicznym doświadczeniu próbować odnaleźć Bożą wolę. Zachęcał też, by cenić różne elementy parafialnej i diecezjalnej rzeczywistości, które udało się rozwinąć, podtrzymując, a nierzadko intensyfikując duchową działalność. Mówił, by pamiętać o wielu inicjatywach, które podjęto w poszczególnych parafiach, by docierać do wiernych. Ponadto stawiał pytania, jak pandemia wpłynęła na duchowość zebranych, z czego są dumni w kontekście działalności swojej parafii oraz jakie wnioski wyciągną z czasu pandemii (rozwinięcie tematu pojawi się w „Kalendarzu Ewangelickim 2022”).

Po wykładzie uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy, w których dyskutowali o aspektach poruszonych w trakcie prelekcji. Na zakończenie podsumowano dyskusję oraz zaprezentowano wnioski i spostrzeżenia.

„Zwiastun Ewangelicki” 22/2021