miniatura

W niedzielę 3 października 2021 r. w rzymskokatolickim kościele Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Warszawie odbyło się spotkanie modlitewne chrześcijan i żydów, zatytułowane Wspólna Radość Tory. Spotkanie zorganizowała Polska Rada Chrześcijan i Żydów, która przyznaje Nagrodę im. ks. Romana Indrzejczyka. Przez ostatnie dwa lata nie wręczano nagród z powodu pandemii, tak więc w tym roku wręczono nagrody trzem laureatom. Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka przyznawana jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją działalnością i postawą przyczyniły się m.in. do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.

W czasie spotkania odczytano fragment Tory – po hebrajsku czytał Stanisław Krajewski, a po polsku Jerzy Sojka. Komentarz żydowski do przeczytanego fragmentu przedstawiła Anna Dodziuk, a komentarz chrześcijański dk. Halina Radacz.

Wśród nagrodzonych znalazła się diakon Halina Radacz. W laudacji podkreślano, że laureatka w swojej pracy parafialnej organizuje wystawy, koncerty, realizuje projekty promujące postawy otwartości i akceptacji dla mniejszości wyznaniowych i narodowych. Przypomniano, że od 20 lat jest redaktorką Redakcji Audycji Ekumenicznych TVP, uczestniczy w programach dialogu polsko-żydowskiego, podkreśla konieczność wzajemnej akceptacji i szacunku, zwraca uwagę na bogactwo płynące z różnorodności wyznaniowych i kulturowych. Dk. Halina Radacz wielokrotnie uczestniczyła w marszach modlitwy w rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie.

Pozostali laureaci to zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza – dr hab. Judyta Pudełko oraz pastor zielonoświątkowego zboru „Betlejem” w Krakowie Wiesław Didoszak.

„Zwiastun Ewangelicki” 21/2021