miniatura

W kościele w Wiśle-Malince 6 listopada 2021 r. odbyło się V Śląskie Forum Reformacyjne (ŚFR). Tematem przewodnim była 100. rocznica powstania diecezji cieszyńskiej. Sto lat temu było to wydarzenie raczej smutne, bo wiązało się z rozdzieleniem ewangelików Polaków granicą państwową po zajęciu przez Czechosłowację części Śląska Cieszyńskiego. Tworzenie się diecezji to był proces, który ostatecznie zakończył się w II połowie 1921 roku. Przed stu laty przedstawiciele parafii postanowili, że ewangelicy z polskiej części Śląska Cieszyńskiego przyłączą się do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z siedzibą w Warszawie. W II Rzeczpospolitej działało 7 Kościołów ewangelickich. Ważnym punktem konstytuowania się diecezji był wybór 21 sierpnia 1921 roku ks. Karola Kulisza z Cieszyna na seniora diecezji.

Na początku forum bp Adrian Korczago przedstawił założenia, którymi kierowali się organizatorzy V ŚFR, wskazując też na komplikacje wynikające z kolejnej fali pandemii. Przed rozważaniami historycznymi zebrani wysłuchali programu muzycznego Babcia mi śpiewała, w którym Tomasz Lorek opowiadał o swojej babci i pieśniach ewangelickich obecnych na co dzień w jej życiu. W trakcie wspomnień śpiewał niektóre z nich, a akompaniowała mu Dorota Zaziąbło.

Czasy powstawania diecezji cieszyńskiej przybliżyli uczestnikom kolejni prelegenci. Łukasz Barański swój wykład zatytułował „Nie wejdę do pięknej ziemi, która wam daje Pan, Bóg wasz” – droga ks. Franciszka Michejdy do niepodległej Polski. Przedstawił postać heroiczną, a jednocześnie tragiczną. Wielki bojownik o polskość tej części Śląska znalazł się ze swoją parafią po czeskiej stronie, a krótko po odzyskaniu niepodległości przez Polskę zmarł. Referat Józefa Szymeczka Polityczne i wewnątrzkościelne uwarunkowania powstania diecezji cieszyńskiej ze względu na nieobecność autora odczytała Danuta Szczypka.

Z kolei Marcin Gabryś w prezentacji Kościoły i kaplice diecezji cieszyńskiej w krajobrazie Śląska Cieszyńskiego zarysował historię powstawania i rozwoju parafii od początku XVIII wieku do czasów współczesnych. Następnie Władysława Magiera w wystąpieniu Ewangeliczki w diecezji cieszyńskiej w ostatnich stu latach pokazała, jak wiele dokonały kobiety i wskazała jak często były niedoceniane i niezauważane.

Na zakończenie ks. Jerzy Below, dyrektor Wydawnictwa Augustana zaprezentował książkę: Ewangelicy w obliczu niepodległości. Nowa publikacja szeroko prezentuje wydarzenia sprzed stu lat na Śląsku Cieszyńskim, ale pokazuje też zaangażowanie ewangelików na Górnym Śląsku, Mazowszu, Pomorzu, Kujawach, Mazurach i w Wielkopolsce.

Po zakończeniu V ŚFR odbyły się obrady IX sesji VI kadencji synodu diecezjalnego. Na początku ks. Krzysztof Śledziński złożył ślubowanie jako nowy członek synodu diecezji cieszyńskiej. Następnie synodałowie po dyskusji przyjęli preliminarz na rok 2022. Na tej sesji powołano też diecezjalną komisję gospodarczą, która będzie doradzać radzie diecezjalnej w zarządzaniu majątkiem diecezji.                         

„Zwiastun Ewangelicki” 22/2021