miniatura

Na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Łęczycy w dniu 30 września 2021 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy nagrobnej Władysława Boettichera, uczestnika powstania styczniowego.

 Sylwetkę Władysława Boettichera przedstawił pracownik Biura IPN Piotr Rodziewicz. Do zgromadzonych zwrócił się Andrzej Wdowiak, historyk regionalista, który wraz z Przemysławem Żmudowskim ufundował tablicę. Zachęcał do pomocy w upamiętnieniu innych zasłużonych postaci z łęczyckich cmentarzy. Słowem Bożym z 1. Listu Piotra 3,8-11 i modlitwą poświecił tablicę ks. Marcin Undas proboszcz parafii luterańskiej w Zgierzu i Ozorkowie.

W uroczystości wzięli udział m.in.: naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Łodzi Bartosz Bijak, Wojciech Czaplij, wiceburmistrz Łęczycy, przedstawiciele samorządu i oraz różnych instytucji, miejscowa młodzież. Obecna była delegacja parafian z Ozorkowa z kuratorem parafii Waldemarem Andrzejczakiem i przedstawiciel parafii w Łodzi.                                                    

XMU


Władysław Boetticher (1844-1930) urodził się w Nieborowie, w powiecie łowickim. Był synem Łukasza Böttichera i Wandy Wilhelminy Matyldy de Rossman oraz wnukiem pułkownika Henryka Rossmana, który był zaangażowany w budowę kanału augustowskiego, ewangelika.

Z chwilą wybuchu powstania w roku 1863 Władysław Boetticher jako 19-latek zaciągnął się do partii pułkownika Oborskiego, później przeszedł do Kawalerii Łęczyckiej walczącej pod dowództwem rotmistrza Józefa Skrzyńskiego. Najprawdopodobniej brał udział m.in. w zwycięskiej bitwie stoczonej 26 kwietnia 1863 r. pod Nową Wsią.

Po powstaniu ukończył studia na wydziale agronomicznym uniwersytetu w Halle. Ożenił się z córką Józefa Wernera, współwłaściciela i administratora dóbr i cukrowni Leśmierz. Jednym z pierwszych jego działań jako nowego administratora tej cukrowni było przekształcenie przedsiębiorstwa w towarzystwo akcyjne w roku 1888. Firma spadkobierców współwłaścicieli m.in. rodzin Wernerów, Scheiblerów, Boetticherów, podczas jego 25-letniego administrowania rozwijała się, osiągając wysokie notowania w przemyśle krajowym.

Był on duszą tej instytucji. Za czasów jego zarządu wzniesiono w Leśmierzu szkołę, urządzono ochronkę dla dzieci, wystawiono dom ludowy, zorganizowano straż ogniową i orkiestrę. W pobliskim Lućmierzu wybudowano browar. Wszystkie te instytucje otaczał administrator pieczołowitą opieką jako mądry i dbały o los swoich współpracowników zwierzchnik, jako człowiek dużej kultury i wielkiego serca. W latach 1897-1898 Władysław Boetticher wybudował kościół, dzisiaj św. Józefa w Leśmierzu. Dzięki firmie zwiększyła się liczba ludności, wybudowano nowe domy, wybrukowano ulice, założono chodniki, przeprowadzono kanalizację, hydranty pożarnicze, dodano elektryczne oświetlenie. Leśmierz z wioski stał się osadą fabryczną o charakterze miejskim.

Pracując ponad 40 lat dla dobra „Towarzystwa Przemysłowego Leśmierz” brał czynny udział w gospodarczym rozwoju kraju. Należał do wielu organizacji rolniczych swojego regionu. Podczas zwiedzania Leśmierza prezydent Ignacy Mościcki odznaczył go złotym Krzyżem Zasługi. Z kolei za udział w powstaniu styczniowym 1863 roku odznaczony został Krzyżem Walecznych. Pochowany został w grobowcu rodzinnym na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Łęczycy.

Piotr Rodziewicz

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2021