miniatura

W dniu 18 września 2021 roku ks. Adrian Lazar został wprowadzony w urzędowanie proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause w asyście biskupa diecezji cieszyńskiej Adriana Korczago, ks. mjr. Marcina Pysza, proboszcza parafii ewangelickiej w Piszu oraz ks. por. Dawida Banacha, proboszcza parafii ewangelickiej w Suwałkach.

Kazanie wygłosił nowy proboszcz ks. Adrian Lazar. W liturgii wstępnej wzięli udział mazurscy księża – ks. Witold Twardzik z Pasymia oraz ks. Łukasz Stachelek z Olsztyna, a przemówienie spowiednie skierował do zebranych ks. Marcin Pysz.

Nowemu proboszczowi życzenia oraz gratulacje przekazali m.in.: w imieniu rady parafialnej Ryszard Jerosz, burmistrz Szczytna Krzysztof Mańkowski, z parafii rzymskokatolickiej w Szczytnie ks. Dawid Hulecki oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów pastor Andrzej Seweryn.

W nabożeństwie czynny udział wziął chór Pasjonata ze Świętajna pod dyrekcją Joanny Gawryszewskiej. Na organach grał Adam Zalewski.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do wspólnego świętowania w ogrodzie parafialnym.

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2021