miniatura

Wrzesień w parafii luterańskiej w Bytomiu-Miechowicach był bogaty w wydarzenia istotne dla tej niewielkiej, ewangelickiej społeczności. Od 10 do 13 września 2021 r. miały miejsce Dni Otwarte Pałacu w Miechowicach, podczas których parafia ewangelicka udostępniła zwiedzającym swoje obiekty.

Dla mieszkańców Bytomia i Górnego Śląska był to historyczny moment, ponieważ po kilkudziesięciu latach zrewitalizowano fragment zniszczonego pałacu Tiele-Wincklerów, miejsca urodzenia Ewy von Tiele-Winckler zwanej Matką Ewą. W przywróconej do użytku oficynie pałacowej mieści się instytucja miejska podlegającą Bytomskiemu Centrum Kultury. Podczas uroczystości otwarcia pałacu prezydent Mariusz Wołosz odznaczył Medalem Miasta Bytomia ks. Jana Kurkę, proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach.

Odznaczenie zostało mu przyznane za „konsekwencję oraz dbałość o zachowanie dziedzictwa Matki Ewy, przywrócenie dawnego blasku budynkom wchodzącym w skład kompleksu, ale także zachowanie charakteru miejsca, które cechowała otwartość na drugiego człowieka”. Parafia od 2012 do 2019 roku mierzyła się z trudami gruntownych remontów wszystkich obiektów. Przez siedem lat kościół – miejsce spotkań parafian – stał zamknięty, a nabożeństwa odbywały się w innych budynkach. Życie parafialne toczyło się z konieczności na zwolnionych obrotach. „Ta nagroda jest nade wszystko podziękowaniem dla wszystkich, bez których rewitalizacja terenu parafialnego nie byłaby możliwa. Traktuję też rewitalizację jako temat ciągle otwarty. Mamy wyremontowane budynki, ale najważniejsze, by wróciło do nich życie” – podkreślił ks. Jan Kurko.

Ks. Jan Kurko otrzymał Medal Miasta Bytomia, fot. Janusz Rymarz

Zarówno zrewitalizowany fragment zabudowań pałacowych, jak i Zespół zabytkowy parafii ewangelickiej w Miechowicach stanowią aktualnie przykład miejsc, które warto odwiedzić na Śląsku, by poznać ich bogatą przemysłową przeszłość. Przywrócone do życia budynki służą innym i stanowią wyjątkowe miejsca spotkań. Neobarokowy kościół, budynek Ostoi Pokoju, Cisza Syjonu, czy Muzeum Domek Matki Ewy, są przykładem architektury przełomu XIX i XX wieku i leżą na Szlaku Matki Ewy. Można do nich zajrzeć, poczuć atmosferę czasów, w których działał tu prężnie diakonat założony przez Matkę Ewę, ale również pozwolić sobie na doświadczenie pokoju i ciszy w czasach niepewności i hałaśliwego pośpiechu.

Oprócz szlaku, muzeum oraz fundacji jest w Bytomiu również ulica i szkoła imienia tej wyjątkowej kobiety. Idea służenia drugiemu człowiekowi, bez względu na pochodzenie czy wyznanie, trwa nadal.

Cisza Syjonu

Od 2012 roku przyznawana jest Nagroda „Ostoi Pokoju” im. Matki Ewy. W tym roku trafiła do Romana Kolka, lekarza, radnego sejmiku województwa opolskiego oraz czynnie zaangażowanego społecznika wielu organizacji pozarządowych. W uzasadnieniu zwrócono uwagę na jego wrażliwość, bezinteresowność oraz dar szerzenia empatii.

W kategorii zbiorowej Kapituła Nagrody doceniła działalność Stowarzyszenia Hospicjum Opolskiego, które w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia. Hospicjum udziela profesjonalnego wsparcia zarówno w formie paliatywnej opieki domowej, jak i stacjonarnej, dla osób w stanie terminalnym dzięki powołaniu Centrum Opieki Paliatywnej „Betania”. Stowarzyszenie rozwija wolontariat, organizuje program wsparcia w żałobie dla rodziny chorych, udziela profesjonalnego wsparcia medycznego, psychologicznego i duchowego.

W imieniu zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Opolskiego nagrodę odebrał jego prezes biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec. Statuetki w obu kategoriach wręczył gospodarz miasta – prezydent Mariusz Wołosz.

Od lewej: Jan Dudzik, bp Marian Niemiec, Elżbieta Kaliszan, fot. Monika Cieślar

Nagroda Ostoi Pokoju im. Matki Ewy

ma przypominać o całkowitym i bezinteresownym oddaniu się drugiemu człowiekowi i szlachetnej działalności społeczno-charytatywnej. Trafia do działaczy społecznych oraz instytucji, które mają na celu wspieranie człowieka w potrzebie. Mogą to być fundacje, stowarzyszenia lub firmy wrażliwe społecznie. Pierwszą laureatką była nieżyjąca już miechowicka diakonisa s. Marta Grudke. Kapitułę stanowią przedstawiciele samorządu województwa opolskiego, gminy Bytom, luterańskiej diecezji katowickiej oraz miechowickiej parafii ewangelickiej.

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2021