miniatura

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!

Znów zbliża się czas szczególnej zadumy nad przemijaniem. Zapewne wielu z nas uda się w różne miejsca, w których spoczywają nasi bliscy, których już pożegnaliśmy. Tym bardziej, że w ubiegłym roku cmentarze, ze względu na pandemię, były pozamykane. Mam nadzieję, że nie będą podejmowane próby „zrekompensowania” zmarłym naszej zeszłorocznej nieobecności w postaci zwiększonej liczby wiązanek czy zniczy.

Daleki jestem od zaniedbywania cmentarzy. Pragnę jedynie, aby charakteryzująca nas ewangelików prostota wystroju była widoczna także na cmentarzach, tak jak jeszcze do niedawna miało to miejsce. Pragnąłbym, aby skromność nadal wyróżniała ewangelickie miejsca zadumy nad przemijaniem. Nie zamieniajmy grobów naszych bliskich w giełdę roślinności czy stoisko targowe najnowszych wzorów coraz bardziej pompatycznych zniczy! Zadbajmy o środowisko, by nie trzeba było powiększać naszych cmentarzy, bo coraz więcej osób będzie odchodziło w skutek zanieczyszczenia naszej planety. Nawiązując do akcji Odpowiedzialni za stworzenie zachęcam, aby w całej diecezji cieszyńskiej wybierając się i w tym roku na cmentarze podejść odpowiedzialnie do ochrony stworzenia, kolejny raz pomyśleć również o olbrzymich kwotach, jakie nasze parafie płacą za wywóz śmieci.

 Pamiętajmy o żywych!

Zeszłoroczna akcja Fundusz dla żywych sprawiła, że za zebrane ponad 20.000 zł zakupiliśmy dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie aparat HNFC do terapii wysokoprzepływowej, 2 układy oddechowe do aparatu Humid, 3 kaniule donosowe oraz adapter do tracheostomii. Może wydawać się, że to niewiele, ale jestem pewien, że od przekazania sprzętu sporo osób z niego korzystało, co złagodziło przebieg ich choroby, a w niejednym przypadku może uratowało życie. Nadal jest wiele potrzeb. Będziemy i tym razem konsultowali je ze specjalistami.

Zmotywowany reakcją wielu z Was i całorocznymi wpłatami na Fundusz dla żywych, podobnie jak przed rokiem kolejny raz zwracam się do Was z serdeczną prośbą, byśmy dbając o groby naszych bliskich, zawsze pamiętali o żywych, którym możemy pomóc! Udekorujmy groby symboliczną wiązanką w imieniu całej rodziny czy wszystkich bliskich bądź znajomych, a zaoszczędzone w ten sposób środki przekażmy potrzebującym. Wiem, że wielu znów się przyłączy. Jestem pewien, że podejmiecie próby przekonywania i zachęcania innych, by dołączyli do naszej akcji. Już serdecznie Wam dziękuję! Jestem przekonany, że w tym roku możemy zebrać jeszcze więcej.

Swój dar możecie przekazać na:

konto Diecezji Cieszyńskiej:
86 1020 1390 0000 6202 0143 4505
z dopiskiem Fundusz dla żywych,

a my po konsultacji ze szpitalami zakupimy wskazane przez lekarzy sprzęty. Będziemy informowali o naszej akcji na stronie diecezji: www.cieszynska.luteranie.pl.

Wesprzyj akcję! Pomóż! Pamiętaj: „Ochotnego dawcę Bóg miłuje” (2 Kor 9,7).

 

bp Adrian Korczago

O zeszłorocznej akcji

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2021