miniatura

We wrześnie 2021 r. w Bielsku-Białej i Cieszynie po raz pierwszy odbył się Festiwal Cithara Sanctorum Silesia. Główną ideą festiwalu jest czerpanie z tradycji muzycznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a repertuar nawiązywał do twórczości ks. Jerzego Trzanowskiego. Organizatorem wydarzenia, które ma się odbywać cyklicznie, jest Fundacja Kulturalny Szlak.

Pierwszym wydarzeniem było otwarcie wystawy oraz spotkanie 12 września w Książnicy Cieszyńskiej. Wystawa prezentowała najstarsze egzemplarze z zachowanej w bibliotece kolekcji kilkudziesięciu pochodzących z XVIII i XIX w. wydań zbioru Cithara sanctorum. W sali konferencyjnej pod hasłem Kim był Jerzy Trzanowski? odbyło się spotkanie z bp Tomášem Tyrlikiem z Czech, proboszczem w Cieszynie ks. Marcinem Brzóską oraz dr. hab. Markiem Pilchem profesorem Akademii Muzycznej w Katowicach.

Spotkanie w Książnicy Cieszyńskiej

Tego samego dnia w rzymskokatolickim kościele Świętej Trójcy w Cieszynie odbył się koncert Pieśni duchowe w wykonaniu Katarzyny Wiwer – sopran, Magdaleny Pilch – flet romantyczny i Marka Pilcha – fortepian stołowy. W programie były pieśni do słów niemieckiego poety Christiana Gellerta z muzyką Carla Philippa Emanuela Bacha ze zbioru Geistliche Oden und Lieder.

Drugi weekend festiwalu to dwa koncerty w Cieszynie i w Bielsku-Białej. W sobotę 18 września w kościele Jezusowym w Cieszynie w programie pt. Kancjonał i improwizacje wystąpił Wyższobramski Chór Kameralny pod kierunkiem Piotra Sikory oraz organista z kościoła Pokoju w Świdnicy Maciej Bator. Uczestnicy usłyszeli chóralne opracowania pieśni ks. Jerzego Trzanowskiego znajdujące się w Śpiewniku ewangelickim oraz organowe improwizacje na ich temat. W trakcie koncertu wykonawcy i publiczność wspólnie zaśpiewali niektóre utwory. W niedzielę 19 września w kościele Marcina Lutra w Bielsku-Białej (parafia Biała) odbył się koncert rodzinnego zespołu Cithara Sanctorum z Poznania, który w swoim repertuarze ma pieśni Jerzego Trzanowskiego.

Wyższobramski Chór Kameralny

Ostatni weekend festiwalu to ponownie dwa koncerty. W kościele Jezusowym w Cieszynie 25 września w programie Hymnus Ad Ortum Solis wystąpiła Maja Miro-Wiśniewska. Publiczność usłyszała medytacyjną improwizację instrumentalną opartą na tematach ze zbioru Pieśni Chwał Boskich z XVI w. i z Cithary sanctorum. W Bielsku-Białej 26 września w kościele Zbawiciela (parafia Bielsko) na koncercie finałowym zaśpiewała Katarzyna Wiwer (sopran) z towarzyszeniem Henryka Kasperczaka grającego na lutni. W programie koncertu pt. Żywot człowieczy według Reja znalazły się teksty Mikołaja Reja i odpowiadające im pieśni, wśród których znalazły się renesansowe utwory zarówno polskie, jak i europejskie.

Podczas ostatniego weekendu zorganizowano dwa spotkania ze Zbigniewem Machejem – tłumaczem poezji Jerzego Trzanowskiego. Pierwsze odbyło się w Domu Narodowym w Cieszynie, drugie w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej. Zbigniew Machej opowiedział m.in. o pracy translatorskiej nad zbiorem Cithara sanctorum, który został w oryginale napisany w języku czeskim.

Zbigniew Machej i Rafał Monita w Domu Narodowym w Cieszynie

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2021