miniatura

Trzech duchownych – ks. Piotr Sztwiertnia z Goleszowa, ks. Zbigniew Obracaj z Katowic oraz ks. dr Grzegorz Olek z Warszawy – zdało II egzamin kościelny. Odbył się on w Warszawie 1 września 2021 r.

Do egzaminu pro ministerio, czyli II egzaminu kościelnego zgłaszają się duchowni Kościoła po trzech latach od ordynacji. Egzamin ten składa się z części pisemnej i ustnej. Na egzamin pisemny należy przedstawić kazanie (egzegezę, medytację, kazanie) oraz katechezę. Egzamin ustny obejmuje wiedzę z zakresu biblistyki, homiletyki, katechetyki, duszpasterstwa, liturgiki oraz administracji i prawa kościelnego.

Duchowny, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu, zyskuje prawo do pełnienia samodzielnej funkcji proboszcza administratora parafii. Proboszcz administrator jest kierowany do parafii decyzją zwierzchnich władz Kościoła. Po pięciu latach od dnia ordynacji duchowny zyskuje prawo do ubiegania się o stanowisko proboszcza i kandydowanie w wyborach organizowanych przez poszczególne parafie luterańskie.

Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej przewodniczy bp Jerzy Samiec. Pozostali egzaminatorzy to: bp Jan Cieślar, bp Adrian Korczago i bp Marian Niemiec.

„Zwiastun Ewangelicki” 18/2021