miniatura

W Żyrardowie w dniach 2-5 września 2021 r. zorganizowano cykl spotkań pt. Księga, która łączy. Wydarzenie to było związane z Rokiem Pawła Hulki-Laskowskiego

Cykl obejmował cztery spotkania. Dnia 2 września o Biblii, jej przekładach i znaczeniu dla budowania jedności chrześcijańskiej mówiła Małgorzata Platajs, długoletnia dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce. W spotkaniu uczestniczył też rabin, dzięki czemu uczestnicy mogli usłyszeć psalm czytany po polsku i po hebrajsku. Po wykładzie dyrektor artystyczna przedsięwzięcia Blanka Dembosz-Tondera śpiewała psalmy – w nowoczesnej aranżacji i w różnych językach.

Blanka Dembosz-Tondera

Następnego dnia diakon Halina Radacz przedstawiła niektóre biblijne postacie kobiet: Judytę, Annę – matkę Samuela, Esterę, Marię – matka Jezusa, których modlitwy zapisane w Biblii stały się inspiracją dla ewangelickich twórców XVI w. Renesansowe pieśni z kancjonałów ewangelickich zaprezentowała ponownie Blanka Dembosz-Tondera przy akompaniamencie duetu grającego na viola da gamba. Spotkania te odbyły się w kaplicy ewangelickiej.

Tematem pomijanym w rozmowach czy spotkaniach ekumenicznych jest kwestia Marii – matki Jezusa. Dlatego zaproponowano trójgłos. Mariologię w tradycji rzymskokatolickiej przedstawił ks. Sławomir Kielczyk, w tradycji prawosławnej – ks. Łukasz Leonkiewicz, a w tradycji luterańskiej – prof. Jerzy Sojka. To spotkanie odbyło się w kościele rzymskokatolickim, a towarzyszył mu koncert Sonaty różańcowe na skrzypce, wiolonczelę i klawesyn.

W ostatnim dniu diakon Halina Radacz przybliżyła postać znanego żyrardowianina. Na pozór Paweł Hulka-Laskowski niewiele ma wspólnego z Pismem Świętym. Kojarzony jest z tłumaczeniem Przygód dobrego wojaka Szwejka Jaroslawa Haška, z działalnością publicystyczną i społeczną, z walką o prawa robotników i kobiet. Prawie każdy w mieście wie, że zakładał biblioteki, organizował kursy edukacyjne. Jednak rzadko pytamy: Dlaczego to robił? – zwróciła uwagę prelegentka. Paweł Hulka-Laskowski był ewangelickim teologiem. Uważał, że Królestwo Boże mamy budować tu i teraz. Jego życie było tego świadectwem. Sądził też, że dopiero wtedy, gdy w naszym społeczeństwie nie będzie wyzysku ekonomicznego, poniżania i wykluczania słabych, a będzie szacunek do wszystkich i prawa bez względu na płeć, będzie można mówić o kulturze chrześcijańskiej. Rodzina Hulków przybyła do Żyrardowa w XIX w. z Zelowa, gdzie wcześniej schronili się bracia czescy uciekający przed religijnymi prześladowaniami. Na zakończenie cyklu koncert zagrały Zelowskie Dzwonki.

diakon Halina Radacz

Żyjemy w społeczeństwie teoretycznie chrześcijańskim i stosunkowo mocno zaangażowanym w religijne życie różnych Kościołów. Wydawać by się mogło, że nasza wiedza religijna powinna być szeroka. Jednak badania socjologów i zwykłe codzienne życie pokazują, że tak nie jest. Dlatego zaprosiliśmy mieszkańców Żyrardowa na cykl spotkań i koncertów skoncentrowanych na Biblii, aby zachęcić do jej czytania. A także do stawiania pytań o rzeczy ważne, zarówno z perspektywy życia duchowego – wiary, jak i z perspektywy europejskiej kultury, której źródeł należy szukać w tradycji judaizmu i chrześcijaństwa.

Towarzyszyłam kiedyś grupie uczniów z Berlina Wschodniego w wycieczce do muzeum, gdzie podziwialiśmy dzieła wielkich mistrzów malarstwa europejskiego. Wiele obrazów zawierało motywy biblijne. Okazało się, że młodzież nie jest w stanie odczytać ich treści i zrozumieć przesłania, bo nie znała ich źródeł. Myślę, że to zjawisko dotyczy młodych ludzi nie tylko z terenów dawnej NRD.

Rozmowy z ludźmi, nie tylko z parafianami, wskazują, jak niewielka jest ich wiedza na temat Księgi, na którą tak często, tak wielu ludzi się powołuje. Jak łatwo przyjmują za pewnik opinie i prawdy głoszone przez tzw. autorytety, nie sprawdzając, czy rzeczywiście w Piśmie Świętym tak zostało napisane. Mam nadzieję, że zachęciliśmy do stawiania pytań, do własnych poszukiwań Bożej Prawdy.

diakon Halina Radacz

„Zwiastun Ewangelicki” 19/2021