miniatura

W niedzielę 29 sierpnia 2021 r. ewangelicy z Ogrodzonej, filiału Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, świętowali 15-lecie swojego kościoła. Został on wybudowany w miejscu dawnej kaplicy cmentarnej i poświęcony 3 września 2006 roku. Służy przede wszystkim parafianom z Ogrodzonej, Łączki i Kostkowic.

W liturgii uczestniczyli ks. Marcin Brzóska, proboszcz cieszyńskiej parafii oraz opiekun filiału w Ogrodzonej ks. Łukasz Gaś. Oprawę muzyczną zapewniła Diecezjalna Orkiestra Dęta pod dyrekcją Adama Pasternego, a na organach grała Joanna Lazar-Chmielowska.

W kazaniu na podstawie fragmentu z 1. Księgi Mojżeszowej 4,1-16 biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago zwrócił uwagę na pytanie skierowane do Kaina: „Co zrobiłeś? Co uczyniłeś? Czego się dopuściłeś? – to nie są pytania celujące jedynie w zabójczy akt. Ludzkość od wieków posiada niezbędne antidotum. Musi tylko chcieć sięgnąć po ochraniającą szczepionkę. Kain też został zabezpieczony. Nie skorzystał. A przecież Bóg profilaktycznie wkroczył do akcji zanim doszło do tragedii. Dał Kainowi szansę zreflektowania się. (…) Przybywamy na nabożeństwa jako rodzeństwo powiązane krwią Chrystusa. Nie próbujmy się wymawiać. Istniejące między nami różnice solidnie nas denerwują. Są one widoczne wśród parafian, którym często przychodzi zasiadać obok siebie w kościelnej ławce. Ale także poszczególne filiały czy parafie również różnią się, często boleśnie, od siebie. Dlatego potrzeba nam ostrzeżenia. Zamykaj, barykaduj drzwi. Lecz nie przed bliźnim, kimkolwiek by był, ale przed złem, którego nie dopuszczaj do siebie. (…)

Mamy być stróżami sióstr i braci naszych. Inaczej grozi nam permanentna ucieczka będąca konsekwencją krzyku: Afgańczyków na granicy, uchodźców, ale również zignorowanej żony, zranionego męża, pozostawionego samemu sobie dziecka, opuszczonych rodziców. (…) Pamiętajmy, Jezus powiedział: Miłujcie nieprzyjaciół swoich – i to jest dobre, wręcz wspaniałe”.

„Zwiastun Ewangelicki” 18/2021