miniatura

Na tzw. Domu Fiszkala w Wieluniu w dniu 23 czerwca 2021 r. odsłonięto tablicę upamiętniającą imponującą historię szkół działających w tym miejscu na przestrzeni stulecia. Tablicę wraz ze starostą wieluńskim Markiem Kielerem odsłonili przybyli z różnych stron kraju potomkowie Jana Fiszkala, ewangelika, który przekazał swój budynek na potrzeby polskiego szkolnictwa. Inicjatorce przedsięwzięcia, dyrektorce nieistniejącego już zespołu szkół Grażynie Urbaniak-Kopczyńskiej podziękowała jedna z prawnuczek pierwszego właściciela gmachu, mocno zaangażowana w życie parafii luterańskiej w Płocku, związana ze szkolnictwem muzycznym Hanna Witt-Paszta. W uroczystości uczestniczył też Janusz Witt, związany z parafią we Wrocławiu, współzałożyciel Towarzystwa Bonhoefferowskiego w Polsce i działacz na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.

Jan Fiszkal był potomkiem osiadłej pod Wieluniem rodziny francuskich hugenotów, którzy uciekli ze swego kraju przed religijnymi prześladowaniami. Rodzina włączyła się z dużym zaangażowaniem w życie i rozwój wieluńskiej parafii ewangelickiej. Jego prawnukiem był m.in. ks. Robert Fiszkal, proboszcz w Chorzowie i Wiśle.

„Zwiastun Ewangelicki” 17/2021