miniatura

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, zorganizowano w Częstochowie VII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Sola Musica. Na tegoroczną edycję złożyły się trzy koncerty. Inauguracyjny koncert 1 sierpnia 2021 r. wpisywał się w obchody kolejnej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Wypada tu nadmienić, że wielu powstańców po jego zakończeniu znalazło schronienie na terenie częstochowskiej parafii. Właśnie w ten sposób upływający czas wyznaczył program koncertu i jego profil. Muzyka polska – wczoraj, dziś, jutro to tytuł koncertu, a wystąpili: Aleksandra Szwejkowska-Belica, Maria Belica i Michał Pyrkosz. Wzruszającym momentem koncertu był utwór, który został skomponowany przez 12- letnią uczennicę i nawiązywał do ostatnich dni życia Janusza Korczaka.

Drugi koncert, który odbył się 8 sierpnia, zatytułowany został Z muzycznej międzyepoki, a wykonawcami było krakowskie trio: Joanna Solecka, Paweł Solecki i Wiesław Suruło. Flet, fagot i klawesyn oddały nastrój i przesłanie epoki spomiędzy baroku i klasycyzmu.

W trakcie koncertu finałowego pt. Od czasu – do czasu, 15 sierpnia, po raz pierwszy w Częstochowie zabrzmiały organy wraz z saksofonem. Na organach grał Karol Mróz, zaś na saksofonie Alicja Sobczak. Uczestnicy usłyszeli utwory współczesne skomponowane na saksofon oraz utwory dawne w transkrypcji na ten instrument.

Festiwalowi towarzyszyła wystawa fotografii Piotra Zwarycza Idziemy tam, skąd inni uciekają. Zdjęcia obrazują  strażacką służbę w warunkach ekstremalnie trudnych, w miejscach, z których uciekają wszyscy oprócz ratowników.

Imprezę, którą patronatem objęli biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec, starosta częstochowski Krzysztof Smela i prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, zorganizowała Parafia Ewangelicko-Augsburska w Częstochowie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Ośrodkiem Promocji Kultury Gaude Mater.

fot. Agnieszka i Jarosław Dumańscy

„Zwiastun Ewangelicki” 17/2021