miniatura

W dniach od 18 do 22 sierpnia 2021 roku w Mrągowie odbyły się Diecezjalne Dni Ewangelizacji (DDE), których temat brzmiał W swoim żywiole. W tym roku za program odpowiadali diecezjalny duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny ks. Tomasz Wigłasz oraz diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Łukasz Stachelek. Głównym organizatorem wydarzenia była diecezja mazurska, a współorganizatorem Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mrągowie.

Codzienne wykłady, które były poświęcone powietrzu, wodzie, ziemi, ogniu w Piśmie Świętym prowadził prof. ChAT Andrzej Kluczyński. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy po ich zakończeniu prowadzili rozmowy z prowadzącym oraz stawiali dodatkowe pytania.

Drugą część każdego dnia stanowiły rozmowy z gościem, które nawiązywały do tematu roku 2021, czyli do tożsamości luterańskiej. Pierwsza rozmowa, z biskupem diecezji mazurskiej Pawłem Hause, w głównej mierze dotyczyła tożsamości mazurskiej i luterańskiej, a prowadził ją ks. Krzysztof Śledziński. Z ks. Piotrem Mendrochem, byłym proboszczem parafii w Mrągowie, rozmawiał ks. Tomasz Wigłasz. Dotyczyła ona m.in. służby na Mazurach oraz jego służby jako kapelana więziennego. W kolejnym dniu ewangelizacji gościem ks. Dawida Banacha był Piotr Szatkowski, pracownik Polskiej Akademii Nauk zajmujący się badaniem języka Mazurów. Przedstawił zebranym wyniki swoich badań, a także krótki słownik mazursko-polski. Ponadto w rozmowie częściowo posługiwał się językiem mazurskim. W ostatnim dniu gościem ks. Tomasza Wigłasza byli Krystian i Katarzyna Iwaniukowie ze swoim synem Chrystianem. Przedstawili działalność Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego, a także mówili o tożsamości ewangelickiej w kontekście pism reformatorów, głównie ks. Marcina Lutra.

Ważnym punktem DDE były spotkania ewangelizacyjne. Tematem wystąpień ks. Tomasza Wigłasza były cztery żywioły – powietrze, woda, ziemia i ogień. Ewangelizacja poprzedzona była modlitwami, w których zgromadzonych prowadzili: ks. Bartłomiej Polok, ks. Piotr Mendroch, ks. Sebastian Olencki i ks. Krzysztof Śledziński. O oprawę muzyczną zadbał Bogusław Mach. Zorganizowano także dwa koncerty. Aron Blum zagrał utwory Bacha oraz swoje kompozycje na gitarze basowej, a następnego dnia wystąpił zespół NSA.

Dla dzieci w budynku parafialnym odbywały się zajęcia, które prowadziły panie z parafii w Białymstoku z pastorową Joanną Wigłasz, a także katecheta z Kętrzyna Jarosław Sajdok. Dzieci w czasie zajęć poznawały historie biblijne, a także wykonywały prace plastyczne. Trzeciego dnia w Diecezjalnych Dniach Ewangelizacji uczestniczyła również młodzież z parafii w Drogomyślu, Cisownicy i Warszawy wraz ze swoimi duszpasterzami, którzy byli w tym czasie na obozie na Mazurach.

W ramach DDE odbył się też diecezjalny zjazd młodzieży. Zorganizowano wycieczkę brzegami jeziora Czos, był czas na gry planszowe, porządkowanie nieczynnego cmentarza ewangelickiego, odwiedziny w Muzeum Sprzętu Wojskowego w  Mrągowie, a także zajęcia prowadzone przez ks. Łukasza Stachelka oraz rozmowy.

W niedzielę 22 sierpnia na zakończenie Diecezjalnych Dni Ewangelizacji odbyło się w mrągowskim kościele nabożeństwo, które prowadzili: ks. Sebastian Olencki, ks. Krzysztof Śledziński oraz ks. Tomasz Wigłasz, który wygłosił kazanie. Teksty liturgiczne czytały Ewa Olencka oraz uczestniczki zjazdu młodzieży z Pisza. O oprawę muzyczną nabożeństwa zadbała kurator mrągowskiej parafii Brygida Lachowicz.

Od prawej: ks. Tomasz Wigłasz, ks. Piotr Mendroch, Bogusław Mach

„Zwiastun Ewangelicki” 17/2021